"Det blir ingen strejk i mars"

- in Nyheter, Studentliv
@Jacob Hederos

Men om inte regionpolitikerna uppfyller den kravlista som Medicinska föreningen ska utarbeta kommer kåren att gå ut i strejk. 

 

Det ursprungliga förslaget blev nedröstat. Läkarstudenterna kommer inte att gå ut i en strejk i mars. Men kärnan i förslaget kvarstår, det kommer att bli strejk om inte regionpolitikerna vidtar åtgärder för att förbättra situationen på Skånes universitetssjukhus.

– Det blir ingen strejk i mars, men vi öppnar för framtida åtgärder, säger Medicinska föreningens ordförande Julia Frändberg.

Under fullmäktigemötet som lockade långt fler besökare än vanligt blev diskussionerna intensiva innan beslutet kunde godkännas av alla ledamöter förutom en.

Istället för att gå ut i strejk direkt kommer först en arbetsgrupp att tillsättas inom kåren för att utarbeta en kravlista med åtgärdsförslag till regionpolitikerna. Denna ska sedan läggas fram i ett extrainsatt fullmäktige i mars, där också en tidsgräns ska sättas upp för när åtgärderna bör vidtas.

– Det kom fram relevant kritik mot den ursprungliga motionen, men det känns bra att vi fortfarande har kvar strejkhotet, säger Sten Axelson Fisk, ursprunglig motionsförfattare.

– Det är också väldigt glädjande att läkarstudenterna tar ett beslut att också engagera sig i våra framtida arbetsförhållanden och därmed kliva ut på den politiska arenan.

Utöver kravlistan kommer kåren att bjuda in till ett öppet möte för regionpolitiker, studenter och andra engagerade. Datum är ännu inte bestämt.