Kursutvärderingens menlöshet

Vi får höra att våra åsikter är viktiga för att förbättra utbildningens kvalitet. Därför ombeds vi fylla i kursutvärderingar varje termin. Men enkäterna fungerar mest som en snuttefilt. Du blir sedd och hörd och vilket känns tryggt. Då kanske du inte frågar om kursutvärderingar bara är slöseri med tid och pengar, skriver Jesper Alex-Petersen.

 

Studenter tillfrågades om kursutvärdering förbättrade kvaliteten på undervisningen. Samma personer kunde samtidigt påstå att de inte trodde att någon läste dem. Ingen följdfråga om kvalitetsutveckling skedde genom osmos eller magi verkar ha ställts, men förhållningssättet är typiskt för hur de återkommande utvärderingarna betraktas. De förbättrar säkert undervisningen, men hur är svårare att avgöra. Faktum är att situationen har varit så i över 30 år.

Inte för att ingen har studerat ämnet. Kursutvärderingar betygsätter personal som till vardags forskar och ligger på många håll i världen till grund för lön och anställning. Intresset för hur utvärderingarna bedrivs är, föga överraskande, enormt och misstanken att de inte läses troligtvis ogrundade.

Det som är överraskande är istället hur lite bevis som finns för att utvärderingarna leder till bättre lärare och bättre utbildning av studenter. Stora sammanställda studier visar på allt från positiva samband mellan inlärning och högt betygsatta kurser. Men också på negativa samband och inget samband alls. Det enda som verkligen har kunnat slås fast är att det finns ett samband mellan hur omtyckt en kurs är och det betyg kursen får i en utvärdering. En observation vars ”Åh fan!”-faktor är påtaglig, för att citera en sarkastisk Mathew Gillum vid Duke.

Är det så att vi ogillar svårigheter som vi ställs inför när vi ska lära oss nya saker, kan ett bra betyg i en kursutvärdering alltså till och med indikera sämre undervisning. Ju mindre nytt vi tar in desto bättre var kursen.

I ett experiment bedömdes läraren vara bättre, kursen mer intellektuellt utmanande och eleverna mer delaktiga när man ändrade på en faktor. Kurssekreteraren som delade ut enkäterna bjöd också på choklad.

Så efter varje kurs sitter universitetslärare och läser vad vi studenter tycker om dem och undrar vad de borde förbättra i sin undervisning. Svaret verkar vara att vi saknar praliner.

Om man ska säga det på akademiska är kursutvärderingar helt enkelt inte validerade. Någonting mäts men vi vet inte hur eller vad. Kursutvärderingen säger möjligtvis något om hur nöjda vi studenter känner oss i slutet av en kurs, men syftet är inte att upprätta en psykologisk profil på oss utan att förbättra vår undervisning. Det återstår för Lunds universitet att visa vad kursutvärderingarna bidrar med då.

Data från Dennis E. Clayson vid University of Northern Iowas working paper  ”A Multi-Disciplined Review of the Student Teacher Evaluation Process”

Vad tycker du om kursutvärderingar?

Kommentera på Lundagard.se