"Det är analysen som leder till förbättringar"

- in Debatt
@Lundagård

Slutreplik från universitetet: ”En ren insamling av data kan naturligtvis inte i sig ge någon utveckling utan det är analysen av det insamlade materialet som kan leda till förbättringar.

Jesper Alex-Petersens debattartikel visar på ett beklagligt vis en misstro både mot studenternas förmåga att besvara en enkät och lärarnas förmåga att värdera svaren och utveckla kurser med hög kvalitet.

”Jag nämner över huvud taget inte universitetets övriga kvalitetsarbete…”, skriver Jesper.

Nej, det är just det som är problemet med din artikel – att du inte nämner det övriga kvalitetsarbetet. En ren insamling av data kan naturligtvis inte i sig ge någon utveckling utan det är analysen av det insamlade materialet som kan leda till förbättringar. Gör man ingen analys av datan är det naturligtvis ingen idé att samla in den. Vi ska inte samla in uppgifter för insamlandets egen skull.

Det är där kvalitetsarbete som helhet kommer in. Du måste se kursvärdering och kursutvärdering som en del av ett kontinuerligt kvalitetsarbete. Studenterna måste ta sitt ansvar för kvalitetsutvecklingen genom att svara på enkäterna. Lärarna (tillsammans med studenter) måste sedan göra analysen och redovisa eventuella förändringar.

Att förändringar leder till förbättringar ser du genom att göra kontinuerliga kursvärderingar och kursutvärderingar. Om studenterna är mer nöjda har förändringen med stor sannolikhet blivit till det bättre. Men kvalitet i utbildning bedöms även på andra sätt till exempel genom studentbarometrar och nationella kvalitetssäkringssystem.

Kristina Josefson, Utvärderingschef

Jenny Pobiega, Personalutvecklare och fd studentkårsordförande

Läs även krönikan:  Kursutvärderingens menlöshet

Universitetet: ”Det blir en negativ trend om studenter inte svarar”

Replik: ”Kursvärderingar knappast kvalitetsarbete”