Högskolefrågor for dummies

Trött på att inte hänga med? Även i år kan man förvänta sig duster på den utbildningspolitiska spelplanen. Skaffa dig koll på framtidsfrågor på tio minuter.

1. Momsspöket

Redan i mars 2011 kom kallduschen. EU-kommissionen gillar inte Sveriges momsundantag för ideella föreningar, något lika svenskt som snus. Anders Borg har försäkrat att han ”ska driva frågan ända in i kaklet”, men att säga något annat hade varit politiskt självmord. Nu har frågan studsat länge nog för att när som helst landa i något konkret. Lita på att din nation sitter på helspänn och väntar på utfallet.

2. Stiftelsefrågan

I vårbudgeten förra året presenterade regeringskansliet idén om att frikoppla Lunds universitet ur sitt grepp och låta det bli en stiftelse likt Chalmers och högskolan i Jönköping. Tidsplanen sa 1 januari 2014, och anledning var att skapa en större mångfald och för att myndighetsformen ”inte är tillräckligt flexibel”. I Lund togs beskedet emot med skeptisism och alla undrade vad det egentligen menas med att bli privat.

Vad händer med offentligheten, ekonomin och de anställda?

Att det konkreta förslaget från regeringskansliet ska dimpa ner hos universitetet ”nästa vecka” har det hetat i snart ett halvår. Men både på universitetet och kåren har man förberedda utredningsgruppen som frustar som galopphästar i väntan på att få gå loss på förslaget.

3. Mäster Kansler

När tre högskolemyndigheter skakades om och blev två skapades inte bara Sveriges fulaste forkortning, utan också ett en myndighet med ett tydligare ”ajja bajja”-uppdrag än tidigare. Det återupplivade Universitetskanslerämbetet (UKÄ) kom ur omdaningen med ett uppenbart mer inspekterade roll gentemot lärosätena än vad Högskoleverket (HSV) tidigare hade. Under 2013 kommer det att visa sig på två sätt:

▶ Granskningen av landets alla utbildningar som HSV drog igång kommer att slutföras av UKÄ, och i aprils början kommer de första utbildningarna få sin dom huruvida de får behålla sin examensrätt eller inte. Tio utbildningar i Lund ligger i farozonen, bland annat journalistutbildningen och mastern i entreprenörskap.

▶ ”Senare under 2013” ska UKÄ börja visa upp hur man tänkt uppfylla sitt helt nya uppdrag som innebär att granska hur effektiva universitet och högskolor är. ”produktivitet” och ”resursutnyttjande” är ledorden i arbetet, vilket kanske inte är det första man förknippar sitt lärosäte med.

4. Byggstart

Det måste vara fel på lagen. Regeringen gav i november Boverket i uppdrag att försöka komma på svaren till varför det byggs så lite studentbostäder. ”Författningsändringar som kan stimulera” är tolvtaggaren i Boverkets jakt som kanske kanske kan leda till att det under 2013 till sist sätts några spadar i jorden.

5. Högskolan – ett särintresse

I dag får Lunds universitet för lite pengar. I morgon kommer de få för lite pengar. Varje år utbildar vårt lärosäte 2 000 mer personer än vad man får statliga pengar för, och ledningen har inte presenterat några riktiga förslag på hur det ska åtgärdas. I stället sätter de sitt hopp till att tilldelas fler platser i vårbudgeten, och kommer vara sura när man inte får det. ”Högskolan är ett särintresse” kommer Reinfeldt att proklamera i mars.