Studenter i kläm när CSN skärper kraven

- in Nyheter, Studentliv
@Lundagård

Missa en tenta och bli av med ditt studiemedel. När CSN nu börjar följa sina egna regler kommer studenter i kläm.

Fram tills nu har ett intyg från en studievägledare kunnat ersätta en kuggad stortenta.

Så har studenter på utbildningar med få examinationsmoment kunnat fortsätta få pengar från CSN, trots att de har blivit underkända.

– Vi har räddat studenter många gånger, säger Lotta Persmark, studievägledare på biologiska institutionen.

Men nu kommer ett intyg på studentens närvaro och prestationer utanför tentan inte längre vara till någon hjälp. Det är istället bara tagna poäng som räknas. Egentligen ingenting nytt – så har det varit sedan reglerna för studiestöd ändrades 2010. Men först nu har CSN bestämt sig för att sluta se genom fingrarna med intygen. Tidigare har de utgått från att de som har skickats in har gällt poänggivande moment.

– Vi har nog varit ganska godtyckliga när vi fått in intygen och har inte dubbelkollat. Vi har varit okritiska, säger Joacim Strömblad, utredare vid rättsavdelningen på CSN.

Enligt Lotta Persmark gäller det nu för utbildningar att akut bygga om kurser och lägga in fler och mindre poänggivande moment.

– Vi får göra så gott vi kan på utbildningarna, men jag tycker att kårerna bör ta till med hårdhandskarna, säger hon.

Tora Törnquist, ordförande för Lunds universitets studentkårer, tycker att frågan ska skötas på nationell nivå. Genom organisationen Sveriges förenade studentkårer ska kårerna föra en dialog med CSN om varför tillämpningen av reglerna har ändrats.

Men först och främst måste fakulteterna på Lunds universitet agera.

– De måste anpassa sig och göra om alla småmoment så att de blir värda riktiga poäng som kan registreras i Ladok, säger hon.

Tora Törnquist tycker att CSN borde tillåta en övergångsperiod innan de börjar tillämpa reglerna på ett nytt sätt, eftersom det kommer ta tid för utbildningarna att lägga om sina kursplaner.

– Det är viktigt att både Lunds universitet och CSN tar sitt ansvar nu. Annars riskerar studenter att komma i kläm och inte få de pengar som de normalt skulle ha fått. Så kan vi inte ha det, säger hon.

Studievägledaren Lotta Persmark ser också allvarliga konsekvenser av den nya tillämpningen av reglerna.

– I förlängningen leder detta till att studenter inte kommer att våga chansa och ge sig på svårare kurser, eftersom de riskerar att stå utan studiestöd, säger Lotta Persmark.

text Nina Lind & Jacob Hederos