Kårerna vill inte utreda delat karnevalsansvar

Kårerna valde att inte bjuda in nationerna och Akademiska föreningen till en utredning för att se över huvudansvaret för karnevalen.

– Det känns väldigt tråkigt, säger kuratorskollegiets ordförande Magdalena Stadler. 

 

En förutsättningslös utredning för att se över huvudmannaskapet för Lundakarnevalen. Det var vad nationssamarbetet Kuratorskollegiet, KK, och Akademiska föreningen, AF, lämnade som förslag till kårerna i Karnevalsorganet.

– Eftersom vi delar ansvaret för karnevalen på alla andra nivåer i karnevalen, så tror vi att det hade varit möjligt att utveckla verksamheten ytterligare om vi hade varit med i även den yttersta ledningen, säger Magdalena Stadler, som tillsammans med Akademiska föreningens verksamhetschef Emelie Hult har skickat in skrivelsen.

Men Karnevalsorganets valde att inte lyssna på det örat, utan beslutet blev att inte gå vidare med en utredning. Tora Törnquist är ordförande i organet.

– För att tillsätta en utredningen kände vi att det behövde pekas ut vad som är bristande i det nuvarande upplägget, som kårerna annars tycker fungerar. Vi tycker inte att KK och AF har tagit upp detta tillräckligt i sitt ärende.

I AF och KK:s skrivelse tas två punkter upp som aktuella förbättringar. Dels så lyfter de fram att karnevalen genom hyressubventioner i AF-borgen är tätt knutna redan till Akademiska föreningen vilket borde motivera ett tätare samarbete. Dels så tror de på ett större engagemang för karnevalen om även AF och KK var inkluderade, och hänvisar då till svag anslutning från kårerna vid ett karnevalsorgansmöte.

–  Samarbetet är inte perfekt som det är nu, säger Magdalena Stadler.

– Vi ser inte att det förekommer ett bristande engagemang från kårerna. Det enskilda tillfälle som de hänvisar till berodde på ett missförstånd som nu är utrett, säger Tora Törnquist.

Tora Törnquist menar även det är en för stor fråga att ta tag i under själva karnevalsåret och hänvisar till att det kan bli en fråga att ta upp i en efterföljande utvärderingen.

– Sedan är det klart så att kårerna är stolta över att inneha ansvaret över karnevalen. Det finns en tradition här som de gärna vill behålla, och i och med studentlundsavtalet har vi till exempel ett mindre socialt uppdrag numera. Då känns det extra viktigt att behålla ansvaret för karnevalen.

AF och KK har inte diskuterat vidare hur de ska agera efter beskedet.

Frågan har tagits upp tidigare i karnevalsorgan utan framgång, varför tror du att kårerna inte vill utreda frågan?

– Det vågar jag inte spekulera i men jag kan förstå att det hade varit svårt att direkt besluta om ett delat ansvar. Jag tycker dock att det är väldigt tråkigt att de inte ens vill tillsätta en förutsättningslös utredning, säger Magdalena Stadler.

Fakta

[checklist]

Karnevalen styrs i dag gemensamt av stora delar av studentlivet. I varje arbetsorgan är det praxis att representanter sitter med från kårer, nationer och Akademiska föreningen, AF. Den enda instans där så inte är fallet är det högsta beslutande Karnevalsorganet, där endast kårrepresentanter sitter. Där väljs bland annat den arbetsledande karnevalskommittén, som leder de uppskattningsvis 5 000 karnevalister som skapar karnevalen.

  • Detta gör karnevalsorganet:
  • Tillsätta en karnevalskommitté
  • Tillsätta karnevalens ekonomichef
  • Besluta om vilka sektionschefsposter, utöver karnevalsgeneral och ekonomichef, som ska utgöra karnevalskommittén
  • Utse Karnevalens revisorer
  • Tillsätta Karnevalens referensgrupp
  • Stadfästa karnevalkommitténs förslag till karnevalsgeneral.
  • Efter avslutad Karneval och efter revisorernas rapport ta ställning till karnevalskommitténs ansvarsfrihet
  • Fördela ett eventuellt överskott från Karnevalen

[/checklist]