Regeringshungrig Fridolin på Studentafton

Med flera framtidsvisioner talade en oppositionstrött Gustav Fridolin om sitt alternativ till ”vårt misslyckande skolväsende”.

 

Hård kritik riktades mot regeringens utbildningspolitik av en blockkluven Gustav Fridolin när han under torsdagen besökte Athen och Studentafton.

– Det är väldigt svårt att styra ett land i baksätet. Jag vill bilda regering med de partier som är villiga att prioritera klimat och skola.

Under rubriken ”Framtidens skola” frågades Miljöpartiets ena språkrör ut av Sydsvenskans Heidi Avellan. Ett ämne som funnits nära till hands i Gustav Fridolins tidiga politiska karriär. I Sverige har vi sett en trend där lärartätheten minskat sedan 1990-talet. Mindre lärartid leder också till sjunkande resultat, argumenterade språkröret för vid upprepade tillfällen

– Svenska elever får för lite tid med sina lärare på alla nivåer, säger Gustav Fridolin.

Att rensa bort tidskrävande uppgifter och återanställa personal tror Miljöpartiet är vägen som ska skapa mer elevkontakt och undervisningstillfällen för studenter och elever. Lärares status måste också lyftas fram genom att ge mer utrymme för kreativitet, högre lön och möjlighet till fortbildning, tycker språkröret. På så sätt ska läraryrket bli mer attraktivt, samtidigt som elevernas resultat ska stiga.

Men till den heta sidan av myntet. Just nu debatteras vinster i välfärden och skola på flera håll, bland annat på den socialdemokratiska kongressen i Göteborg.

– Det ska inte gå att plocka hem pengar vid röda siffror. Miljöpartiet vill ha hårdare granskning och det bör stå i bolagsordningen att privata välfärdsföretag bör ha ett annat syfte än vinst, säger Gustav Fridolin.

Men om en skola presterar bra, är vinst i välfärden aktuellt?

– Ja, vi ser inget problem med att investerare tar ut vinst vid goda resultat, säger Gustav Fridolin.

Det var en regeringssugen Gustav Fridolin som gästade studentafton med flera förslag. Men om detta skall finansieras genom skattehöjningar eller omprioriteringar är oklart. Frågan besvarades svävande, för Miljöpartiet vill ha båda blockens dörrar öppna beroende på vart vinden har blåst i valresultatet 2014.