Jobbar för att välkomna alla

Teknologkåren har sedan september arbetat med projektet “Så funkar det” för att bredda tillgängligheten av kåren. Nu ska arbetet leda till förändringar av kårens arbete.

– Studenter med funktionshinder blir vanligare på högskolor. Hur ska vi garantera att de får sin röst hörd?, säger projektledaren Felicia Seemann.

 

Hur kan kårer bli bättre på att anpassa sin verksamhet för studenter med funktionshinder? På initiativ från Sveriges förenade studentkårer påbörjades år 2011 projektet “Så funkar det” för att besvara frågan. Under hösten året därpå valdes fem kårer ut till att delta i projektet för att överblicka och utveckla den egna verksamheten. Teknologkåren, TLTH blev en av de utvalda.

– På skoltid finns möjlighet till pedagogiskt stöd från universitetet. Men det finns inte för att man ska kunna engagera sig i kårverksamhet, säger projektledaren för TLTH, Felicia Seemann.

Under projekttiden har bland annat anpassningar av lokaler diskuterats. Vikten av möjlighet till allergianpassad kost vid sociala aktiviteter har också lyfts fram med framgång. Och det ligger i dag på förslag att köpa in ett mikrofonsystem som klarar av att förstärka enskilda röster vid till exempel möten med flera olika talare.

– Väldigt små förändringar gör skillnad, säger Felicia Seemann och pekar på den platta och rullstolsanpassade tröskeln in till kårpuben Cornelis.

Även om själva samarbetsprojektet mellan kårerna formellt avslutades i fredags så fortsätter arbetet. Beslut om den nya tillgänglighetspolicyn för kåren kommer senare i vår. Utöver denna så kommer även ”Så funkar det”-projektets samlade arbete att sedan erbjudas till de andra studentkårerna i landet.

– Det är jätteviktigt att alla känner sig välkomna, ingen ska behandlas annorlunda på grund av andra förutsättningar, säger Felicia Seemann.

Fakta

[checklist]”Så Funkar Det” är ett projekt som startades av organisationen Sveriges förenade studentkårer (SFS) i syfte att ge alla studenter möjligheten till att bli kåraktiva. Rapporter från fem utvalda kårer ligger nu till grund för hur projektet skall drivas vidare de resterande två åren.[/checklist]