Kan vi få sändning på Siste april?

- in Frågan
@Daniel Kindstrand

Mobilnätet har under gångna valborgsfiranden varit obefintligt. Men det finns en lösning. Den är dock inte synlig i kommunens budget.

 

– Istället försöker vi informera med kartor och broschyrer för att skapa en så säker miljö som möjligt, säger en av huvudarrangörerna, stadsträdgårdsmästare Karl-Oscar Seth.

Marcus Haglund, informationsansvarig på Telia, berättar att det finns möjlighet att förebygga överbelastning genom att utöka kapaciteten på nätet. Det görs ofta i samband med längre evenemang som Almedalsveckan och festivaler.

– Därmed blir det en fråga för kommunen eller arrangören om kapacitetsförstärkning skall göras, säger Marcus Haglund.

Även om inte kommunen är arrangörer för firandet, så har de haft frågan på bordet.

– Vi i valborgsgruppen på kommunen har pratat om problemet men det blir inte aktuellt som det ser ut nu. Det skulle vara kostsamt och någonstans måste man göra prioriteringar, säger Karl-Oscar Seth.

Totalt har kommunen avsatt 800 000 för att ta hand om det spontana valborgsfirandet. Vad som skulle bli kostnaden för att förstärka kapaciteten på telefonnätet är svårt att avgöra, då evenemangets karaktär och den geografiska terrängen har stor betydelse, säger Marcus Haglund.

Vad kan mobilanvändare förvänta sig under morgondagen?

– Taltrafik är prioriterad, därför kan det vara segt att surfa. I värsta fall blir det även svårt att ringa och ta emot samtal, säger Marcus Haglund.

SOS alarm är dock prioriterad och ska alltid gå att ringa.

– Om det mot förmodan inte går så kan man stänga av telefonen, ta ut simkortet och testa utan, för då används samtliga nät, säger Marcus Haglund.