Oscar är den nya Emelie

- in Nyheter, Studentliv
@Jacob Hederos

Akademiska föreningens överstyrelse körde ut med det gamla och in med det nya under måndagskvällen.

–  Nu ska jag skugga min företrädare för att lära mig allt, säger tillträdande verksamhetschefen Oscar Hillmann.

 

40 representanter från studentlivet samlades under måndagen för att skapa den nya ledningen för Akademiska föreningen, AF.

Efter att flera av valberedningens kandidater blivit tillsatta, kvarstod några nagelbitare. Till en av de tyngsta posterna, verksamhetschefen för Akademiska föreningen, hade en lucka lämnats öppen. På sittande möte i överstyrelsen tog därför juriststudenten Oscar Hillmann upp kampen mot radioförmannen Aron Klingberg. Oscar gick segrande ur striden.

– Jag visste att det skulle bli svårt, och försökte att förbereda mig så bra som möjligt, säger Oscar Hillmann.

Den första juli ska han, tillsammans med den nyvalda programchefen Robin Wikström, ta plats i det runda AF-kontoret.

– Jag går helhjärtat in i uppdraget, säger den 24 åriga juriststudenten från Norrköping.

Som tidigare aktiv på bland annat Östgöta nation, Studentlunds kommunikationsgrupp och Juridiska föreningen har han bra koll på stora delar av studentlivet. Men han saknade en erfarenhet, som aktiv i något av AFs utskott. Detta fick han också frågor om av överstyrelsen.

– Men jag kan se det som något positivt. Då ser jag helt opartiskt på organisationen.

Vad ser du som den viktigaste delen av uppdraget? 

– Under det kommande året så har vi en Lundakarneval, vilket kommer att ta mycket tid från många av AFs utskott. För att undvika att det blir ett allt för stort bortfall under den tiden när många blir aktiva där, vill jag se till att organisationen har en stabil grund ekonomiskt och verksamhetsmässigt inför verksamhetsåret 2014/2015.

Nu väntar en intensiv inlärningsprocess, samtidigt som Oscar ska slutföra sin kandidatuppsats på juristutbildningen.

– Jag ska skugga min företrädare Emelie Hult ordentligt nu. När höstterminen drar i gång ska jag känna AF som baksidan av min hand.