Q: Tora Törnqvist (Ld) & Nicolai Slotte (ÖG)

- in Q

Två avgående LUS-presidialer som lade sig vinn om att inte bli störda. Å andra sidan störde de heller ingen. Tog ofta sina väskor och reste bort från Lund.

Tora: Sprungen ur Amnesty och den likabehandlingskramande falangen på Juridiska föreningen. Jur stud i nöden; jur stud av nöden. Förespråkare av det rätta och riktiga. Kårbuffert. Brinnande i anden. Tar det piano. Upprätthåller status quo.

Nicolai: Sprungen ur Nya Samhällsvetarkåren. Frossare i maktens sötma. Omger sig av mäktiga män. Snackar. Hugger ner träd. Var attaché till rektor med fru i Bortre Asien. Bussade blaska på blaska. Baktalade blaskan inför blaskans kompisar. Lär uppvigla studenter till kårverksamhet även på det militära området

Q kvad:

Ack Tora, som i äldre dar princip och

rätt förfäkta

Med lusigt liv på lusig topp blev idealen

spräckta

Nu idealiserandet får vika för praktiken

Om än de större tingens flamma ryms

i retoriken

Sällan ska man höras av, och sällan ska

man synas

Blott AF-borgens inre vrår ser skarpa

klingor brynas

Ack, vicemakten väger lätt när man har

ambitionen

Att vinna makt och härlighet (och jobb

på Kommissionen)

Men den som saknar eget ljus kan lysas

utav andra

En måne som i sjärnors glans ses

runtom jorden vandra

Då tassar man, kostymbeklädd, från var

student och granskning

Och varje litet skriveri passerar som

förvanskning