Tekniskt basår kommer tillbaka

- in Nyheter, Studentliv
@Jacob Hederos

Efter ett år med stoppat intag kommer både trafikledarutbildningen i Ljungbyhed och det inledande året i tekniska studier på Campus Helsingborg tillbaka till hösten 2014.

 

I januari fanns inga pengar kvar för att kunna arrangera utbildningen i livsmedelsteknik och den eftergymnasiala utbildningen som ger behörighet till civilingenjörs- eller högskoleingenjörsstudier. Därför stoppades antagningen på obestämd framtid.

Men efter ett ekonomiskt tillskott och en ekonomisk rockad blev det ljusare tider för ledningen på Lunds tekniska högskola, LTH. Inför höstterminen 2014 kommer det tekniska basåret tillbaka, och förhoppningsvis kan livsmedelsutbildningen starta upp igen hösten 2015.

– Universitetet fick 9,5 miljoner kronor från utbildningsdepartementet som skulle gå till sjuksköterskeutbildningen och LTH. Eftersom sjuksköterskorna inte hade utrymme att ta emot fler studenter på grund av praktikplatsbrist kan vi få alla de medlena, säger Anders Axelsson, rektor på LTH.

– Sedan gjorde vi ett byte då vi förde över 20 miljoner kronor i forskningsmedel till den centrala förvaltningen och fick tillbaka det i utbildningsmedel. Nu har vi fått ihop tillräckligt för att kunna starta upp utbildningen igen.

Är det säkert att ni kan behålla det tekniska basåret framöver nu?

– Ja, så som vår åtgärdsplan ser ut kan vi långsiktigt fortsätta ha utbildningen.Tidigare larmade ni över att ni överutbildade tusen studenter som ni inte fick pengar från staten för. Nu vill ni åter igen starta upp en utbildning som leder till ännu fler teknikstudenter. Finns det inte en paradox i detta?

– Det finns fortfarande ett stort demografiskt behov av teknologer i regionen så vi ser det tekniska basåret som en viktig del i att säkra underlaget av studenter. Genom de nya studieplatser som tillförts under de två senaste åren kommer vårt uppdrag från staten att öka vilket gör att gapet mellan antalet studenter som utbildas och vårt uppdrag minskar. Tanken är att vi ska ha en balans läsåret 2015/2016, säger Anders Axelsson.

Ännu ett glädjande besked för LTH kom under denna vecka. Myndigheten för yrkeshögskolan avslog inför våren 2013 Trafikhögskolans ansökan om att hålla 20 utbildningsplatser i Ljungbyhed (läs mer här). Men inför våren 2014 gav myndigheten i veckan ett positivt besked till Lund, som i kamp med den motsvarande utbildningen i Västerås fick resterande 20 utbildningsplatser.

Utbildningen, som är en av universitetets dyraste, drar igång i april 2014.

 

Fakta

[checklist]

Den livsmedelstekniska utbildningen kommer inte att startas upp till 2014, men om den startar igång 2015 kommer den att placeras i Lund.

  • Läs mer om det tekniska basåret och den livsmedelstekniska utbildningen här.
  • Läs mer om Trafikflygarutbildningen här.

[/checklist]