Höjt fribelopp 2014

- in Nyheter
@Carl-Johan Kullving

Fribeloppet ska höjas. Det föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2014. Men Lunds universitets studentkår ser hellre att utbildningsanslagen och studiemedlen utökas.

I januari 2011 höjdes fribeloppet senast. Till 2014 vill regeringen utöka fribeloppet med 30 000 kronor, vilket innebär att du som student ska kunna tjäna totalt 172 400 kronor per kalenderår utan att studiemedlet minskar.

– Det är en välkommen reform, men vi hade hellre sett att åtgärder mot underfinansieringarna av utbildningarna och ett höjt studiemedel, säger Edward Linderoth-Olson, vice ordförande på Lunds universitets studentkårer.

Vill du  utveckla?

– Underfinansiering av utbildningarna har vi debatterat länge. Anslaget per utbildningsplats är inte tillräckligt på alla fakulteter. Det är till exempel för lite med två och en halv timmes undervisning med lärare i veckan när man läser kinesiska. Vi vill att studenterna ska få mer lärarledd tid, säger han.

26 000 kronor på sommaren

Om förslaget går igenom innebär det att en student kan tjäna 26 000 kronor i månaden under två månader, medan inkomsten får bli max 12 000 kronor per månad under resten av året utan att studiemedelsutbetalningen påverkas.

– Det ska löna sig att arbeta även för studerande. Höjningen skapar också förutsättningar för att kombinera yrkesarbete med studier vilket underlättar omskolning och matchning på svensk arbetsmarknad, säger jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm i ett pressmeddelande.

Reformen välkommen

Men i den utbildningspolitiska debatten går åsikterna ibland isär kring huruvida studenter ska uppmanas att arbeta samtidigt som de studerar på heltid.

Är heltidsstudier samma sak som heltidsarbete?

– Det är tanken. Reformen är välkommen, men vi hade hellre sett att den lagts på att utöka studiemedlet eller höja anslagen till utbildningen, säger Edward Linderoth-Olson.