Ansvarsfull alkoholservering enligt tillståndsenheten

- in Nyheter, Studentliv

Fylleri, bråk och utslängda studenter. Dessa är saker som nationer och kårer har fått kritik för tidigare år när tillståndsenheten granskat alkoholserveringen. Årets rapporter visar dock en förbättring, och det senaste året har Göteborgs nation stått för den största höjningen.

Under september månad utförde tillståndsenheten kontroller på tio av studentorganisationernas tillställningar. Endast tre av organisationerna fick regelrätta anmärkningar mot sig, och ingen av dessa ansågs vara allvarlig.

– Vi ger bara feedback på plats, och öppnar inga tillsynsärenden, säger Annika Landfors, chef för tillståndsenheten.

Annika Landfors, tillståndsenhetschef Lunds kommun. Foto: Lukas Norsell
Annika Landfors, chef för tillståndsenheten

Luna var en av organisationerna som fick en smärre anmärkning, men tar lätt på kritiken. Marielle Johansson, ordförande för Luna, har gått utbildningen och har bara positivt att säga.

– Den är väldigt bra. Jag har gått den själv, och jag tycker att de täcker mycket av det man behöver veta om man jobbar på sådana här events.

Stor förbättring

Annika Landfors menar att man har sett en stor förbättring de senaste åren, och att det finns en allmän vilja hos studentorganisationerna att följa de lagar som finns. För att få tillfälligt serveringstillstånd krävs en obligatorisk kurs i alkoholservering, och enligt Annika Landfors har denna påverkat resultatet starkt.

Jag tror mycket att det beror på de utbildningar som finns som studenterna själva har jobbat mycket med att förbättra. Vi har hjälpt till lite på vårt hörn men det är främst studenterna som har gjort jobbet. Sedan har vi gjort mycket tillsyn över ett antal år, så man vet vad det är som gäller och vill gärna göra rätt, säger Annika Landfors.

Förbättring för Göteborgs nation

Göteborgs nation fick flera anmärkningar 2012, men efter att tillståndsenheten granskat nationens sensommarfestival klarade de sig bra. Gustaf Ankacrona, kurator på Göteborgs nation berättar att de jobbar konstant med att förbättra sin verksamhet. Han menar att årets uteblivna anmärkningar beror på en en stor vilja på nationen att höja kvalitén, samt att fjolårets anmärkningar har spelat viss roll.

– Vi jämför oss mycket med samma typer av evenemang vi har hållit tidigare. Vi satsar hela tiden, och just den här gången fick väl allting ett litet lyft, säger Gustaf Ankacrona.