Dödläge i karnevalsförhandlingarna

- in Karneval, Nyheter, Studentliv
@Elin Sivard

Trots att man inte kommit överens hävdar både Lunds universitets studentkårer och fonden för Ynglingaborgens Bevarande från varsitt håll att Lundakarnevalen inte är hotad. Men trots de tydliga förhoppningarna är det fortfarande oklart vilka egentliga lösningar som kommer att föreslås.

Akademiska Föreningens krav på fyra mandat i Karnevalsorganet avslogs. Clara Lundblad, ordförande för Lunds universitets studentkårer, motiverar svaret:

– Karnevalen tillhör studenterna, och de representeras genom kårerna. Vi är tacksamma för alla praktiska bidrag till karnevalen, som till exempel tidigare hyressubventioner och kommunen som stöttar med praktiska bidrag motsvarande en miljon kronor. Men bara för det ges man inte automatiskt plats i Karnevalsorganet.

Vad krävs för att AF ska få mandat i Karnevalsorganet?

– Det är ingen fråga som överhuvudtaget diskuterades. Studenterna är redan representerade genom kårerna. Själva genomförandet och tajmingen för att utöka Karnevalsorganet nu är väldigt problematiska eftersom karnevalsarbetet redan börjat.

Kan AF ansöka om mandat i Karnevalsorganet efter karnevalen?

– De kan såklart söka, men hur utfallet på en sådan fråga skulle se ut får de kårer som utgör LUS och sitter i Karnevalsorganet ta ställning till då, säger hon.

Karnevalen inte hotad

Trots den ovissa situationen är man fast inställda på att få karnevalen att överleva.

– Karnevalen är inte hotad. Kårerna känner starkt för den och vi stöttar karnevalskommittén med att lösa eventuella problem, säger Clara Lundblad.

Vad händer nu?

– YBBs styrelse har fått ta del av detta genom AF:s verksamhetschef. Nu är det de som har bollen, säger hon.

Alternativa lösningar okända

Pål Katsler, ledamot i Fonden för Yngligaborgens Bevarande, YBB, och vice ordförande i Akademiska Föreningen, ger en annan bild:

– Vilka alternativa lösningar det rör sig om vet vi inte. Kårerna har ju sagt nej, och det ger inte oss så mycket att diskutera, men vi tittar gärna vidare på det när vi vet vilka lösningar de menar.

Ett nej var inget man hoppats på, menar Pål Katsler, och fortsätter:

– Vi vet inte om det har att göra med att vi inte kunnat förklara tydligt nog att intentionen att ta en formell plats Karnevalsorganet ska ses som en vilja att ta långsiktigt ansvar. Det kan hända att detta inte framgått. Att prata med varandra är ju en förutsättning, säger han.

Vidare håller YBB med om att Lundakarnevalen 2014 är viktig och menar att kommittén ska få arbeta i lugn och ro med förberedelserna.

– Vi stänger inga dörrar, utan deltar gärna i fortsatta diskussioner för att hitta alternativa lösningar för att säkra sedvanligt fantastiska karnevaler även framåt, säger Pål Katsler.

Nytt möte på torsdag

– Att kalla stödet traditionsenligt stämmer såtillvida att AF har en lång tradition av att bidra med kontanta medel till Lundakarnevalen. Detta betyder dock inte att det kan tas för givet, säger Pål Katsler.

– Det som händer nu är att YBB har möte på torsdag, och som alltid i de fall då det kan hända att vi har något nytt att ta ställning till så gör vi det.

Skulle ni själva vara beredda att ge fler mandat till kårerna i era styrelser?

– Våra styrelser väljs ju av överstyrelsen och där sitter också kårerna. Det är en stadgefråga och inget vi kan bestämma hos oss.

Tror ni att karnevalen överlever detta om de inte får subventionen?

– Vi kan inte svara på det då vi inte har tillgång till deras budget, men önskan och intentionen är självklart att det blir karneval, säger Pål Katsler.

 

Text: Elin Sivard och Carl-Johan Kullving

Fakta

[checklist]

Detta har hänt

  • Lundakarnevalen, som arrangeras vart fjärde år, brukar hyra stora delar av AF-borgen med hyressubvention.
  • Lundakarnevalen ägs av studentkårerna vid Lunds universitet. De utgör Karnevalsorganet, som bland annat röstar om karnevalskommitté och andra riktlinjer för karnevalen.
  • Fonden för Ynglingaborgens Bevarande, som utgör en del av Akademiska Föreningen, har beslutat att inte ge Lundakarnevalen någon hyressubvention ifall AF inte får fyra mandat i Karnevalsorganet.
  • Hyressubventionen ligger på 31 procent och är ungefär 400 000 – 460 000 kronor. Karnevalsgeneral Fanny Ramel har sagt att det skulle få ekonomiska konsekvenser för karnvalen om de inte får hyressubventionen.

[/checklist]

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Hemma hos Edilen

I snart ett år har Hanna Dagsgård kunnat