FEK-föreläsaren utbytt

- in Nyheter
@Carl-Johan Kullving

Vad som hände på fredagens föreläsning i företagsekonomi är fortfarande oklart. Däremot har universitetet ingripit både för läraren och studenterna på kursen.

I fredags berättade Lundagård om en lärare som under sin föreläsning uppfattats som onykter och hotfull av flera studenter. Vissa studenter kände sig otrygga med läraren och kallade på studierektorn. Läraren, som var kursansvarig, hade under föreläsningen förtalat kollegor och förolämpat flera av studenterna.

– Vi skickade hem föreläsaren. Han mådde inte bra och jag har full förståelse för att studenterna reagerade som de gjorde, säger Alf Rosenbäck, kanslichef på Ekonomihögskolan, som tillsammans med studierektor Nikos Macheridis tillkallades av studenter i pausen av fredagens föreläsning för att träffa föreläsaren.

Hur uppfattade du lärarens beteende?

– Det vill jag inte gå in på, men han mådde inte bra, säger Alf Rosenbäck.

Skickad till Företagshälsovården

Lärarens uppförande gjorde att flera studenter misstänkte att han var berusad eller påverkad, men om läraren var det är för tillfället ännu okänt – inga tester gjordes på honom under fredagen och han skickades hem i fredags eftermiddag.

– Vi har skickat den anställde till Företagshälsovården som ska ta ett samlat grepp och se ifall och hur det behöver följas upp. Det är bättre att de utreder som är proffs än att vi gör en sådan uppföljning själva på institutionen, säger Gert Paulsson, prefekt på företagsekonomiska institutionen.

Arbetsgivare har ett ansvar att upptäcka när en anställd misstänks må dåligt och i så fall sätta in åtgärder för att hjälpa den anställde.

Har ni sett det här beteendet tidigare hos läraren?

– Nej, det har vi inte sett. Läraren har jobbat hos oss tidigare och kommit tillbaka efter ett uppehåll. Vi har inte hört eller sett något liknande tidigare, säger Gert Paulsson.

Institutionen agerar nu för att reda ut det inträffade.

– Vicerektorn och kanslichefen hade möte med läraren igår morse som var planerat sedan tidigare. Vi tar fatt i detta med full kraft och det är ingen lätt situation att reda ut. Vissa studenter är ju skakade och det ska de inte vara, säger Gert Paulsson.

Kursen omgjord

Just bland studenterna fanns det under fredagen en stor oro för vad som skulle hända med deras kurs. Kursen ska tenteras inom tre veckor och alla föreläsningar är viktiga inför tentamen. Från institutionen har man därför valt att se över kursen, stuva om bland lärarna och plocka in en ny kursansvarig.

– Den här kursen är omgjord och de har ny kurslitteratur, vilket innebär att det inte finns några gamla tentor att gå igenom. Den nya läraren har lovat att ge studenterna en känsla för tentans karaktär och hur den kan tänkas se ut.

En av studenterna som var med på fredagens föreläsning är lättad över att universitetet tagit frågan seriöst.

– Vi har fått en ny kursansvarig över helgen som också gett oss uppgifter att göra. Det känns verkligen som att ledningen tog det seriöst och att kursen kommer bli bra, säger studenten.

 

Text: Annika Skogar, Kenneth Carlsson och Carl-Johan Kullving