Dags för en renässans för distansstudier

För en tid sedan presenterades förslag på hur ett nytt svensk nätuniversitetet skulle se ut. Kombinera det med ett omtag kring distanskurserna så kan vi samtidigt öka avkastningen på svenska utbildningar, skriver Isak Engqvist, utbildningspolitisk krönikör.

University of Sweden är ett förslag som presenterades av bland annat riksdagsledamoten Emil Källström (C), på DN Debatt 3/11 i år. Det handlar om ett nätuniversitet där svenska lärosäten skulle kunna samla material från kurser och program för alla att ta del av. När universitet som Harvard och MIT lägger ut hela utbildningar gratis på nätet för vem som helst att ta del av bör även Sverige se till att vara med och på detta sätt sprida sina utbildningar.

I en värld där fler och fler utbildningar bli tillgängliga över internet är detta en intressant idé. Det skulle innebära nya sätt att arbeta med ny teknik för att spela in seminarier och föreläsningar och för att tillgängliggöra dessa. Men en sådan satsning borde med fördel också göras tillsammans med ett omtag på distansstudier.

I dag spenderar svenska studenter lång tid i den högre utbildningen i jämförelse med andra OECD-länder. Samtidigt som rapporter kan konstatera att avkastningen på en högre utbildning också är en av de lägsta inom OECD. Att minska studietiden skulle ge både positiva samhällsekonomiska effekter men kanske framförallt privatekonomiska effekter. Ett sätt att minska utbildningstiden är att tillgängliggöra fler för utbildningen relevanta distanskurser.

Konkret skulle de kunna handla om ett annat utbud av sommarkurser, där fler skulle kunna kopplas till den utbildning du går än vad det kanske är i dag. Att under sommaren läsa distanskurser som är utbildningsrelevanta skulle kunna minska den totaltid som måste läggas ner för att kunna ta ut en examen. Detta skulle givetvis kräva att dagens program också anpassas så att distanskurser enkelt kan tas med i examen.

Att genom ett University of Sweden kunna erbjuda kurser och hela program från svenska lärosäten till hela världen går det att dels marknadsföra Sverige, men också göra utbildning mer tillgängligt. Genomförs det tillsammans med en översyn på sommarkurser och andra distanskurser skulle utbildningar kunna genomföras snabbare. Detta skulle kunna vara ett sätt för svenska studenter att öka avkastningen på sin utbildning och kunna komma ut i arbetslivet tidigare.