Lund bäst i debatt på hemmaplan

- in Nyheter

Deltagare från hela Europa tävlade i att snacka bäst. Trots den hårda konkurrensen var det ett lundalag som drog det längsta strået på debattävlingen Lund IV 2013.

Lund IV Elite Hotel Ideon 2013, som är en internationell debattävling, gick av stapeln på Ekonomicentrum och Elite Hotel Ideon. Denna årliga retoriska kraftmätning, vars värdstad varierar, har växt snabbt till att i år ha 48 deltagande lag från olika håll i Europa. I debattvärlden används det brittiska parlamentets format, vilket innebär att fyra tvåmannalag möts i varje drabbning. Vid bedömningen väger domarna in lagens förmåga att utveckla och analysera argument samt deras förmåga att övertyga. I finalen drabbade lundalaget, bestående av Lucinda Davis och Matti Bryder samman med lag från Stockholm, Berlin och Amsterdam. Efter hårda debatter stod Lundalaget som vinnare.

Viktigt för demokratin

Wissam Chalabi, som är huvudorganisatör och medlem i Lunds debattsällskap, är, med tanke på förutsättningarna med stormen Svens härjanden, mycket nöjd med evenemanget.

– Trots vädret så lyckades vi genomföra evenemanget nästan som planerat och där har vi volontärerna att tacka för mycket. Jag har även lyckats knyta flera värdefulla kontakter som kan vara värdefulla för framtiden. Även deltagarna var nöjda med evenemanget och beskrev Lund som en förtjusande stad, säger han.

Wissam Chalabi påpekar att han drivits mycket av lust vid arbetet med evenemanget men tillägger även:

– Jag tror att de som tog del av engagemanget kan utveckla sin förmåga att tänka kritiskt och detta är viktigt för demokratin. Sedan tror jag att det även kan skapa ett intresse för att själv debattera, vilket kan göra att fler aktiverar sig.

På frågan varför Lund, som nyligen även vann EM, är så framgångsrika inom området vill Wissam Chalabi lyfta fram en speciell person.

– Lucinda Davis, som även varit domare i världsmästerskapen, har varit en fantastisk coach för oss inom Lunds debattsällskap. Hon har inspirerat och skapat ett intresse. Detta har gjort att fler och fler strömmat till. Med fler medlemmar så ökar konkurrensen och man sporrar varandra att bli bättre och bättre, säger han.

EM i Lund?

Wissam Chalabi ser ljust på framtiden för Lund som debattstad och berättar:

– Jag tycker att vi nu är redo att söka ett större evenemang som EM. Vi har kontakterna och kapaciteten. Vem vet, om några år har vi kanske hundratals lag här för att debattera, säger han retoriskt.