Serveringstillstånd i fara

- in Nyheter
@Carl-Johan Kullving

Västgöta nation, Juridiska föreningen, Göteborgs nation och Malmö nation kan bli av med alkoholförsäljningen. Vid räddningstjänstens senaste tillsynsbesök fanns flera allvarliga brister.

Annika Landfors på tillståndsenheten.
Annika Landfors på tillståndsenheten.

Vid ett tillsynsbesök av kommunen och Räddningstjänsten Syd den 28 november påträffades ett antal allvarliga brister i brandsäkerheten. Malmö nation, Göteborgs nation, Juridiska föreningen och Västgöta nation riskerar nu sitt serveringstillstånd.

– Jag är allvarligt oroad för att säkerhetsfrågorna inte verkar tas på allvar i studentverksamheterna. Detta påverkar deras lämplighet som tillståndshavare, säger kommunens tillståndschef Annika Landfors i ett pressmeddelande.

Problem med nödutgångar

På Västgöta nation hade ansvarig personal inte tillräcklig kunskap om hur många gäster som fick vara i restauranglokalen samtidigt, två nödutgångsskyltar fungerade inte och en nödutgång var blockerad.

– De två skyltarna hade ljusrör som inte fungerade och skulle bytas till LED-lampor två dagar efter besöket, vilket har skett, säger Västgöta nations kurator Caroline Thernström Florin.

– Den blockerade brandvägen utgjordes av att bord tillfälligt hade ställts vid dörren då vi höll på att utrymma köket efter en Tapaskväll. Vår ansvarige för Tapaskvällen var väl införstådd i säkerhetsrutinerna. Det var ungefär 70 sittande i en lokal som var tillåten för 120, men han hade inte kunnat svara på exakt hur många gäster lokalen fick ha, säger hon.

Vilken utbildning får era förmän i brandsäkerhet?

– De går A- och B-certifiering varje termin och varje kväll har vi genomgång av det systematiska brandskyddet, säger Caroline Thernström Florin.

Hur känns det att tillståndsenheten ska utreda er?

– Helt okej. Vi har en god dialog med tillståndsenheten och lämnat en skriftlig rapport med alla åtgärder vi vidtagit. Så det känns inte alls konstigt, säger hon.

”Helt klart allvarliga saker”

Vägledande markeringar utan lyse, en svåröppnad dörr till en utrymningsväg och en blockerad utrymningsväg upptäcktes på Göteborgs nations nattklubb XV. Dessutom fungerade inte en brandcellsdörr och handbrandsläckare var varken utmärkta eller upphängda.

– Det är helt klart allvarliga saker men vi har en god kommunikation med kommunen. Vi utreder för närvarande det här och har åtgärdat alla punkter. Lämpligt nog kommer ett juluppehåll så att vi kan härleda vad det här beror på ordentligt, säger Gustaf Ankarcrona, kurator på Göteborgs nation.

– Det här har högsta prioritet, säger han.

JF inte oroliga

Även Juridiska föreningen hade blockerade nödutgångar vid tillsynsbesöket som ägde rum i november.

– Det är ett mindre ärende. Vi har en dialog med tillståndsenheten och vi är inte oroliga att tappa serveringstillståndet eftersom vi har åtgärdat problemet, säger Omar Khalil, ordförande för Juridiska föreningen.

”Är ett missförstånd”

Samma kväll som besöket gjordes hade en brand uppstått i ett skyddsrum på Malmö nation. En väktare hade släckt branden och i skyddsrummet hade en fest med alkoholservering utan serveringstillstånd anordnats. Detta trots att lokalen hade nyttjandeförbud av Räddningstjänsten Syd på grund av att ingen nödutgång fanns.

– Så som jag ser det är allting ett missförstånd mellan Malmö nation och tillståndsenheten. Alkoholen kom inte från Malmö nation, vi har ett väldigt reglerat spritförråd där vi kan se vem som går in och ut. Dessutom skedde händelsen i Malmö nations bostäders förvaringslokal, som är knuten till bostäderna, säger Gustaf Hjelm, kurator på Malmö nation.

– De som befann sig i lokalen hade inget med nationen att göra, vi är förvånade över hur de ens kom in. Nu har vi bytt låscylindrar så att enbart tre personer kan ta sig in i lokalen. Räddningstjänsten har varit förbi och kollat, och de är nöjda med de åtgärderna vi har vidtagit, fortsätter han.

Är ni rädda att tappa tillståndet?

– Man vet aldrig, svår fråga att svara på. Men min ståndpunkt är att det hela är ett missförstånd, säger Gustaf Hjelm.

Ska utredas

Tillståndsenheten ska utreda de tre nationerna eftersom det brustit i brandsäkerheten. I Malmö nations fall ska även brott mot alkohollagen utredas eftersom det fanns alkohol i en lokal utan serveringstillstånd.

– Det är allvarligt att studenterna bedrivit verksamhet med alkoholservering i lokaler som inte är säkra att vistas i. Om brand uppstår går det ofta oerhört fort med rökutveckling. Lägg därtill att panik uppstår och att människor inte är nyktra. När man går ut och roar sig ska man kunna lita på att man befinner sig på ett säkert ställe och att nödutgångar och rutiner för utrymning fungerar, säger Annika Landfors i ett pressmeddelande.

Artikeln har uppdaterats efter publicering.