Praktisk hjärtoperation

- in Föreningen

Högar av kurslitteratur, men ännu inte tillräckligt mycket praktisk inlärning. Detta har fått läkarstudenter att ta saken i egna händer. Ett dussin grishjärtan blir kvällens offer. 

I en av lokalerna på Biomedicinskt centrum i Lund står bänkar uppradade efter varandra. Ett tiotal läkarstudenter har samlats på tisdagskvällen för att få en kompletterande övning i något som läkarutbildningen inte kunnat tillfredsställa dem med. Det handlar om praktisk inlärning. Framför varje student ligger ett färskt grishjärta, objektet för simulation av en operation på ett mänskligt hjärta.

– Ni får inte bli skraja om jag plötsligt låter sträng. Jag har en tendens att göra det på jobbet, säger Shahab Nozohoor. Han är thoraxkirurg och har blivit inbjuden för att dela med sig av sina kunskaper kring hur man behandlar skador i bröstkorgens organ.

Workshopparna, som varar under långa och sena kvällstimmar, är ett relativt nytt påfund hos föreningen Kirurgiska utskottet. De kompletterande utbildningarna är skapade av studenter, för studenter.

– Många anser att det är mycket teoretisk inlärning i läkarutbildningen, men väldigt lite praktiskt. Därför valde vi att starta upp dessa kurserna, där studenterna får möjlighet att ta reda på vilken inriktning inom läkaryrket som de eventuellt vill fokusera på i framtiden, säger Adam Lantz, ordförande i Kirurgiska utskottet.

Efter några timmar av att ha övat syteknik har fokus i stället riktats mot de blodiga grishjärtanen på borden. Skalpeller skär djupa jack i organen, för att sedan bli reparerade med nål och tråd.

– Pang, din patient är död. Under en operation får du inte visa osäkerhet eller nervositet. Du är kapten på skutan och ansvarar för att atmosfären inte smittas av dina känslor. Ett misstag kan få fatala följder, säger Shahab Nozohoor till en student som just använt skalpellen lite väl djupt inför hela rummets bevakande blickar.

De flesta deltagarna har ännu inte hunnit gå klart andra året på läkarutbildningen, och har heller ännu inte hunnit välja inriktning. Och trots timmar framför kurslitteraturen är grishjärta det närmsta de har kommit till praktisk inlärning.

– De behöver känna på hur det faktiskt är att skära och sy i vävnad, säger Shahab Nozohoor.

Varje kvällskurs är mer eller mindre improviserad. Studenterna efter- frågar själva vad de vill lära sig. En deltagare berättar att han testar kvällskurserna för att se om kirurgin kan vara en framtid för honom. En annan deltagare förklarar att hon i utbildningen har besökt en obduktion, men att arbetet på grishjärtat är det närmsta hon har kommit en egen operation. Workshopparna är eftertraktade. Inte vem som helst får möjlighet att delta.

– Vi prioriterar de som har jobbat eller varit till hjälp för utskottet, berättar Adam Lantz medan han själv reparerar sitt uppskurna grishjärta.

Workshopparna har visat sig locka fram studenter som törstar efter mer praktisk utbildning. Utskottet strävar efter att anordna flera workshops i månaden, och kurserna lär fortsätta så länge de ännu finns studenter som frivilligt vill få kunskap i läkaryrkets praktiska hantverk utöver studietimmarna.

Fakta

[checklist]

Kirurgiska utskottet

  • Det är det yngsta utskottet inom kårsektionen Medicinska föreningen, med några knappa månader i bagaget.
  • Utskottet startades av äldre läkarstudenter efter önskemål från yngre om mer praktiskt utbildning inom kirurgi. Syftet är att ge större praktisk kunskap inom kirurgins delar, såsom suturering, knytteknik och laparoskopi.
  • Workshopparna, som alternerar mellan Lund, Malmö och Helsingborg, innefattar även föreläsningar och besök från läkare inom till exempel neurokirurgi, transplantations­ kirurgi och kirurgisk anatomi.

[/checklist]