Varför har du inga lov?

- in Frågan
@Pontus Bark

Har du undrat varför du inte har jullov? Eller några veckors ledighet under terminen som påsk- eller sportlov? Lundagård har grävt i frågan och kommit fram till att det skiljer sig en del mellan fakulteterna.

När man studerar på universitet har man i regel inga lov. Höstterminen pågår in i januari och sedan fortsätter vårterminen efter bara en helg. Under julhelgen brukar det vara några dagars tid för att hämta andan och fritt från föreläsningar. Klas Elfving, pressansvarig på CSN, förklarar hur loven påverkas av studiestödet:

– Studerar du på både höst- och vårterminen och ska vara berättigad till fullt studiestöd ska du studera 20 veckor per termin. Du måste med andra ord ta poäng under terminens alla veckor för att vara berättigad till CSN.

Teknologerna får sluta vila

På Lunds tekniska högskola, LTH, har dock studenterna tidigare haft en hel månads jullov, något som ofta debatterats och även uppmärksammats av CSN. En läshastighet på 120 procent under 36 veckor har tidigare gjort att de studenter som inte haft några omtentor efter sig blivit belönade med en månads vinterledighet. CSN har dock sett problem i att studenterna under denna tid inte tar några poäng alls och alltså inte är berättigade till studiemedel. Därför tvingas teknologerna efter denna vintern att slopa det jullov som sedan länge varit en tradition. Björn Hansson, ordförande på Teknologkåren menar att detta uteslutande är en CSN-fråga.

– Trots att vi drivit frågan genom våra kanaler ända upp till regeringsnivå har vi inte fått något gehör för våra synpunkter. Förhoppningsvis kommer det inte att vara undervisning som kräver att du som student behöver vara i Lund under den här perioden.

Läkarna får lov

På läkarprogrammet har man gått helt åt andra hållet. Här har det införts ett vinterlov och CSNproblematiken har lösts genom att senarelägga vårterminens start. Initiativet kom från kårsektionen Medicinska föreningen, MF, efter att de genomfört en medlemsundersökning under höstterminen 2009. Nästan 85 procent svarade då ja på frågan om de önskade ett  lov mellan terminerna

Orimlig arbetsbelastning

Men hur kan det då komma sig att läkarna får ha jullov och inte ingenjörerna på LTH? På LTH låg jullovet under terminstid, vilket inte CSN uppskattade. På läkarprogrammet har terminsstart förskjutits en vecka framåt, och skapat en vecka fri från både plugg och CSN. Att andra fakulteter saknar lov beror på att de inte ser att behovet finns. Dessutom ser man också en problematik med att det finns de som nu samläser delar av utbildningarna med andra fakulteter. Att då ha olika terminsstarter hade försvårat samarbetet fakulteterna emellan.