Vad är nästa steg?

Det är inte alla som uteslutande studerar för att få ett jobb efter examen. Men nog är det många som önskar sig ett jobb efter att tiden som student är över. Därför måste samverkan mellan utbildningen och näringslivet förbättras, menar utbildningspolitiske krönikören Isak Engqvist.

Jul- och nyårshelgerna har nu passerat och en ny termin börjar snart för Sveriges studenter. För några är det den första terminen på utbildningen och för andra börjar studietiden lida mot sitt slut. Många studenter förenas dock i samma önskan om att få ett jobb efter examen och då gärna något som har med ens utbildning att göra.

För alla blir det inte så. Exempelvis år 2012 var det 82 procent sysselsatta efter examen men endast 67 procent som hade ett kvalificerat jobb. Samtidigt visar det sig att inom många utbildningar tycker nästan hälften av eleverna att kopplingen till arbetsmarknaden under utbildningen är för dålig.

Vad är det då som måste göras? Många av lösningarna finns faktiskt redan, det handlar bara om att fler borde ta efter. Generellt sätt så har tekniska utbildningar bättre koppling och samarbeten med den kringliggande arbetsmarknaden än mer samhällsvetenskapliga utbildningar. Det handlar om samarbeten kring själva undervisningen, kontakter så som arbetsmarknadsdagar och andra event.

När utbildningen samverkar mer med arbetslivet ökar också chanserna att kunna komma in på arbetsmarknaden och få ett jobb kopplat till sin utbildning. Dessutom visar det sig att studenterna generellt sett får bättre löner.

Men det är inte bara studenter som vinner på att kopplingen mellan utbildningen och arbetsmarknaden blir bättre, det gör även arbetsgivarna.

En sektor som står inför stora rekryteringar framöver är den offentliga sektorn och inte minst akademiker måste rekryteras. Tyvärr är denna sektor på många områden sämre än den privata när det handlar om att samverka med universitet och högskolor och komma i kontakt med studenterna tidigt. Till viss del säkert befogat, men en bättre samverkan mellan denna sektor och akademin skulle säkerligen kunna bidra till en mer nyanserad bild.

Arbetslösheten kommer vara en stor fråga i det kommande valet. Att öka samverkan mellan akademi och näringslivet kanske inte är den stora universallösningen som en del politiker kanske önskar sig. Men det kan vara ett viktigt steg för att fler studenter ska få ett jobb kopplat till sin utbildning efter examen.