"Studentmedarbetare behövs"

- in Debatt
@Lundagård

Praktisk erfarenhet som komplement till de teoretiska studierna ger vägledning i valet av fortsatta studier. Därför borde fler studenter vilja bli studentmedarbetare, skriver Maria Skalin, projektledare på fackförbundet Jusek.

Studentmedarbetarskap – ett system som är väletablerat i Danmark – ger studenter möjlighet till mer kvalificerade jobb vid sidan av sina studier. Detta är något som Sverige bör ta efter. Som studentmedarbetare jobbar du omkring tio timmar i veckan hos arbetsgivare inom den bransch du utbildar dig inom. Jusek uppmanar nu alla studenter att undersöka möjligheten att bli studentmedarbetare.

Många studenter känner en oro inför det kommande arbetslivet. De vet inte vilka jobbmöjligheter som finns eller hur de ska få in en fot på arbetsmarknaden. Arbetsgivare vill anställa människor med arbetslivserfarenhet, och nyexaminerade studenter har sällan arbetat med något som är relevant för de jobb de söker. Universitetsutbildningar innehåller få praktiska inslag, och att sitta på föreläsningar är väsensskilt från att vara ute i arbetslivet. Endast tre av tio inom Juseks utbildningsgrupper har praktik.

Juseks återkommande arbetsmarknadsundersökningar visar att studenter efterfrågar både mer och bättre kontakt med arbetsmarknaden.

De flesta får sitt första jobb via någon typ av personlig kontakt. Att under studietiden få möjlighet att pröva sina teoretiska kunskaper i praktiken ger ett mervärde. Majoriteten av våra studerandemedlemmar arbetar redan vid sidan av studierna, men få med arbeten som är kvalificerade och relaterade till deras studier. Nio av tio studerandemedlemmar skulle dock vilja ha ett studierelevant arbete om det fanns möjlighet.

Under de närmsta åren kommer generationsväxlingen leda till att efterfrågan på högutbildade ökar.  Inom fyra år kommer exempelvis den statliga sektorn att behöva anställa cirka 160 000 medarbetare.

Samtidigt står den offentliga sektorn inför särskilt stora utmaningar. Andelen äldre och unga i befolkningen kommer att öka, vilket i sin tur skapar större efterfrågan på välfärdstjänster. Förändringar av verksamheten i offentlig sektor sker i snabb takt och blir alltmer komplex. Behovet av duktiga ekonomer, jurister och samhällsvetare som till exempel kan sköta upphandling, styrning och ledning kommer att öka. Det finns en bredd på arbetsuppgifter inom den offentliga sektorn som tyvärr många inte känner till.

Jusek uppmanar därför  offentliga arbetsgivare att anställa studentmedarbetare.  Det innebär att studenter på teoretiska utbildningar arbetar omkring tio timmar per vecka med kvalificerade och studierelevanta arbetsuppgifter, parallellt med heltidsstudierna.

Studenter kan upptäcka vilka framtida yrken som passar en själv. Praktisk erfarenhet som komplement till de teoretiska studierna ger också vägledning i valet av fortsatta studier. Saco-S, akademiker i staten, har tecknat det första kollektivavtalet för studentmedarbetare, för att öka intresset för anställningsformen. Och flera kommuner och regioner, såsom Helsingborg, Uppsala, Lund och Region Skåne anställer redan studentmedarbetare.

I Danmark är studentmedarbetare en självklar del av arbetsmarknaden ända sedan  1940-talet. Där ses det som en självklarhet: arbetsgivare tar ansvar för den framtida kompetensförsörjningen, samtidigt som studenter ges möjlighet till relevant arbetslivserfarenhet. Det är dags att se potentialen i att anställa studentmedarbetare. Både arbetsgivare och studenter har allt att vinna.

 

Maria Skalin
Projektledare Jusek