Universitetet betalar Thomanders renovering

- in Nyheter

Studenthemmet Thomanders behöver renoveras. Notan på nästan en miljon kronor ska betalas av universitetet.

Lunds universitet har i fem år väntat på besked från utbildningsdepartementet om huruvida lagfarten till Johan Henrik Thomanders studenthem kan övertas av Thomanders stiftelse. Enligt ett yttrande av Kammarkollegiet äger stiftelsen studenthemmet rent juridiskt. Men själva lagfarten står sedan 20 år tillbaka på Statens fastighetsverk.

Låter det krångligt? Det är det också. Byråkratin kring ägandet av Thomanders studenthem har växt till ett berg och processen har pågått i över tio år.
– Vi vill inget hellre än att driften av studenthemmet övergår till Thomanders. Då får de också stå för alla kostnader, säger Susanne Kristensson som är förvaltningschef på universitetet.

I nuläget betalar Lunds universitet 300 000 kronor om året i hyressubvention till Thomanders. Men universitetet tänker fortsätta att subventionera Thomanders även efter det att fastigheten skrivs över till stiftelsen. Huset behöver renoveras och därför ska universitet betala ytterligare 900 000 kronor över en treårsperiod.
– Antingen betalar vi den här summan när lagfarten går över till stiftelsen, eller så får vi betala renoveringskostnader och hyressubventioner och det skulle bli dyrare, säger Susanne Kristensson.
Men universitet äger ju inte fastigheten?
– Nej, rent formellt så hyr vi studenthemmet av Statens fastighetsverk, men hyresgästen bekostar alltid renovering av byggnaden denne hyr, oftast genom höjda hyror. I vårt fall har vi valt att betala 900 000 över en treårsperiod.
Ni skriver i en handling från i januari i år att Thomanders stiftelse äger fastigheten. Borde då inte stiftelsen betala renoveringen?
– Stiftelsen har ett litet kapital, men det är inga större summor. De har löften om framtida donationer om de får tillbaka lagfarten, men inget mer.

Inget kösystem
På Thomanders studenthem får bara manliga studenter bo. De tolv rummen är 8-15 kvadratmeter stora. Vem som helst kan ansöka om plats på boendet, men studenthemmet använder sig inte av något kösystem. Jens Brokopp är förman på Thomanders och vill inte berätta ingående om hur ansökningsprocessen till studenthemmet går till.
– Ansökningarna behandlas av vår stämma och där bedömer vi om personen är lämplig för Thomanders eller inte. Hur vi gör den bedömningen vill jag inte gå in på, säger han.

Hyresnivå som på nation
Hyrorna baseras på ett hyressubventionerat stipendium som utgår ifrån stiftelsen. Jens Brokopp vill inte säga exakt hur höga hyrorna är, bara att de ligger i nivå med ett korridorsboende på nation. Själv kom han i kontakt med Thomanders via sitt engagemang i Toddyspexarna. Även hans far bodde på Thomanders och flera personer på studenthemmet har föräldrar eller syskon som bott där.
– Men sådant spelar ingen roll i vår bedömning av de sökande. Vi ägnar oss inte åt nepotism, säger han.

Behov av renovering
Studenthemmet är i behov av renovering. Köket, avloppsstammarna och eventuellt taket behöver bytas. Jens Brokopp förklarar att Thomanders stiftelse har medel som ska täcka “plötsliga utgifter”. Pengarna i stiftelsen består av donationer från personer som tidigare bott på Thomanders.
– Vi har ett kamratförbund som skänker pengar för att studenthemmet ska kunna stå på egna ben. Det finns ett stort kapital att ta av.
Varför renoverar inte stiftelsen om det finns pengar avsatta till detta?
– Vi äger inte lagfarten. Och när lagfarten överlämnas till stiftelsen bör huset vara i gott skick. Det är det inte för tillfället, säger Jens Brokopp.

Han känner till att universitetet betalar för Thomanders, men vill inte se det som att universitetet subventionerar hans hyra.
– Inte alls. Vi stjäl inget från universitetet, om det är det du menar. Studenthemmet donerades till universitetet 1895 tillsammans med en fond som skulle täcka drift och underhåll. Som jag förstår det så är det denna fond som universitetet tar av när de betalar hyra till Statens fastighetsverk, säger Jens Brokopp.

Fakta

[checklist]

  • 1895 skänkte godsägaren Gottfrid Warholm, Ida Thomander Warholm och Emma Thomander studenthemmet på Sandgatan 16 till Lunds universitetet tillsammans med en fond på 20 000 kronor som skulle bekosta husets underhåll.
  • Lagfarten övergick från universitetet till Statens fastighetsverk i samband med att verket bildades 1993.

[/checklist]

LÄS MER: Thomanders vill stå på egna ben
LÄS MER: Hemmens subventioner hotade
LÄS MER: Hemmen kan mista miljoner
LÄS MER: Thomanders får fortsatta bidrag
LÄS MER: Fortsatt miljonstöd till studenthemmen

Artikeln har korrigerats efter publicering.