Soares: "Bra att dammluckorna är öppna"

- in Debatt

Benny Lindholms kritik mot en bredare högskola är densamma som den kritik Folkpartiet riktade mot Socialdemokraterna när de byggde ut högskolan i slutet på 90-talet. Det menar Patrice Soares i ett svar på Benny Lindholm replik.

Samma typ av kritik som Benny Lindholm nu riktar mot en utbyggnad av högskolan riktade högern och liberalerna mot Socialdemokraterna när de byggde ut högskolan kraftigt i slutet på 90-talet. Man målade upp just den typ av nidbilder som Benny nu målar upp, hur horder av människor skulle översvämma högskolan. Nu skulle pöbeln komma in på universitetet, kreti och pleti. Benny Lindholm använder uttrycket dammluckor om folk, som kommer svensk högskola dränkas av studenter.

Jag tror dock inte den retoriken skrämmer folk längre. Tvärtom vet människor att utbyggnaden av högskolan leder till något gott.  Inte minst vet de 100 000 nya studenter som tillkommit högskolan sedan den socialdemokratiska utbyggnaden på 90-talet det. Dessa studenter är idag glada att vi öppnande ”dammluckorna” till högskolan i slutet på 90-talet. Men den utbyggnaden skedde inte utan strid. För det var endast i bitter kamp mot högern och liberalerna som utbyggnaden kunde ske.

Sen skriver Benny att, citat: ”Hörsalarna är fulla trots att många nekas utbildningen. Om ännu fler ska tryckas in i hörsalen samtidigt som universitetslärarna går på knäna”. Med samma argumentation som Benny här framför skulle man kunna argumentera mot varje utbyggnad och tillbyggnad av Lunds universitet som någonsin skett. ”Lunds universitet kan inte ha mer än 400 studenter för fler går inte in i universitetshusets aula.” Men det är klart att vill man varken tillföra resurser eller platser till högskolan – och det är väl där Folkpartiet står idag – så förstår jag om Bennys resonemang går ihop.

Nä, jag vidhåller att jag, precis som 9 av 10 svenskar, tycker att det är en fin och högst sympatisk tanke att den som är behörig och vill läsa på högskolan ska få göra det. Men det är fullt möjligt att 9 av 10 svenskar inte innefattar 7,06 procent folkpartister. Det vore väl snarare väntat. För det är väl framförallt Folkpartiet som fortsatt tror på elitsatsningar och elitskolor. Det är väl framförallt Folkpartiet som drömmer sig tillbaka till en högskola som var en angelägenhet endast för en lite priviligerad elit. Dit vill jag inte tillbaka.

Patrice Soares
Socialdemokrat och utbildningspolitisk krönikör på lundagard.se