V vill höja studiemedlet

- in Nyheter

Du går 759 kronor minus varje månad. Detta har Sveriges Förenade Studentkårer SFS räknat ut. Vänsterpartiets riksdagsledamot Rossana Dinamarca menar därför att studiemedlet omedelbart bör höjas med 750 kronor i månaden. Till att börja med.

Att studenter går back gör att många tvingas jobba vid sidan av studierna. Med anledning av det har Vänsterpartiets riksdagsledamot Rossana Dinamarca skrivit en motion till riksdagen eftersom det är något hon menar kan inverka negativt på de svenska universiteten.
– Det blir en kvalitetssänkning av universiteten om studenter ska tvingas jaga jobb. Nu får det räcka med höjningarna av fribeloppsgränsen, säger Rossana Dinamarca.
– Vi hade velat höja till 760 kronor men skulle budgeten hålla ihop fick det bli 750 kronor, fortsätter hon.

Moderaternas riksdagsledamot Jan Ericson håller inte med om att det är ett problem att studenter jobbar under studietiden.
– Det är förmynderi från Vänsterns sida. Det är en värdefull erfarenhet att arbeta, säger han.

Samband mellan studielån och social bakgrund
Enligt SFS har lånets storlek betydelse för människors önskan att utbilda sig. Personer från hem med akademisk bakgrund är mer sannolika att ta större lån när de ska utbilda sig.
– Undersökningar har visat att det är olika beroende på vilken social bakgrund personer har i förhållande till hur villiga de är att ta lån. Det är en stor skuldbörda att betala tillbaka. Det måste bli jämnare, säger Erik Pedersen, vice ordförande för SFS.

Erik Pedersen menar att det måste ske en utjämning i förhållandet mellan lån och bidrag. I dag slutar unga människor sin studietid med en orimlig skuld.
– Vi i SFS anser att studiebidraget bör höjas med 800 kronor per månad, säger han. Målet är att ha ett 50/50-förhållande mellan lån och bidrag vilket har frångåtts under de senaste åren.

Ska vara mer jämbördigt
Förslaget som Vänsterpartiet lagt fram går ut på att bidraget ska höjas stegvis under en treårsperiod. Vänsterpartiet vill få bidrag och lån att bli mer jämbördigt. Enligt motionen som lagts fram kommer det kosta 2,4 miljarder kronor. Allt är enligt Rossana Dinamarca finansierat genom skattehöjningar.
– Det är en helhetslösning. Vi avfärdar till exempel RUT-avdraget och höjer skatterna, säger hon.

Jan Ericson ser inte att studiemedlet är ett problem.
– Jag är stolt över att vi renoverat studentekonomin. Jag undrar om bidraget varit så högt någon gång som det är nu och räntorna är lägre, säger han.

Fakta

[checklist]

  • Under 2013 låg ett studiemedel över fyra veckor på 9024 kronor enligt SFS. Det kommer under i år att vara 20 kronor lägre, alltså 9004 kronor enligt Centrala studiestödsnämnden, CSN. Detta eftersom prisbasbeloppet har sänkts.
  • Samtidigt har SFS räknat ut att en genomsnittlig studentbudget slutar på 9783 kronor över en fyraveckorsperiod. Budgeten baserar sig bland annat på studentbostadsföretagens och konsumentverkets beräkningar. De senaste åren har bidraget legat stilla medan lånet har höjts.
  • SFS gör en ny studentbudget varje år och det kommer att dyka upp en ny om några veckor.
  • Fribeloppsgränsen är vad en student får lov att tjäna på arbete under tiden hen tar studiestöd.

[/checklist]

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Damma av elitismen!

Fler akademiker är arbetslösa än någonsin tidigare, och