Ta chansen och sätt agendan

Det finns stor potential att den stundande valrörelsen kan handla om frågor som berör oss studenter. Det sker dock inte av sig själv, utan det är upp till oss att få upp dem  på agendan, menar Isak Engqvist, utbildningspolitisk krönikör.

Det kallas supervalåret, det 2014 som kanske i Lundatermer främst ses som ett karnevalsår. Detta år kommer med största sannolikhet satsningarna på medias bevakning vara extra stora. Partierna storsatsar för att hålla ut med en valrörelse som sträcker sig över Europaparlamentsvalet i maj fram till de allmänna valen i september. TV-soffor kommer fyllas, radiodebatter kommer att frodas och debattartiklar kommer att spridas. Grunden för ett politiskt år kan nästan inte vara starkare. Då gäller det att vi studenter inte låter andra styra debatten utan ser till att studentperspektivet finns med.

Om man tillåter sig att gissa, så är det nog ingen högoddsare att jobben kommer vara en av valets stora frågor, även skola och utbildning har i alla fall de senaste månaderna varit på tapeten. Tyvärr har väl ingen av dessa debatter direkt riktats till just studenter. Utbildningsdebatten stannar oftast vid grundskolan och gymnasiet och jobbfrågan talas det sällan om från ett studentperspektiv.

Det är synd att debatten sällan handlar om hur den svenska högre utbildningen kan utvecklas och bli bättre. Hur den i allt större grad kan stå sig i den globala konkurrensen och hur vi med den lockar nya talanger till vårt land. Det är riktigt synd att studenters situation på arbetsmarknaden diskuteras så lite. Hur utbildningarna än mer kan bidra till att man blir attraktiv för arbetsmarknaden efter examen. Hur man minskar gapet mellan akademi och näringsliv.

Jobbfrågan har tidigare tyvärr reducerats ner till debatter om Arbetsförmedlingen och jobbskatteavdraget. Utbildningsdebatten har på sin kant allt för mycket handlat om betyg och antalet lärare i grund- och gymnasieskolan. Missförstå mig inte, det är mycket viktiga frågor, men långt ifrån belysande av alla de utmaningar som finns.

Nu är det klart att alla studenter inte tycker lika i jobb och utbildningsfrågor och troligtvis inte ser samma lösningar och kanske till och med inte samma problem. Jag vill snacka om hur samverkan mellan universitet och arbetsmarknad kan bli bättre och att fokus på antalet platser i den högre utbildningen borde bytas ut mot ett fokus på kvalité. Dina prioriteringar kan mycket väl se annorlunda ut. Hur det än må vara med den saken så kan vi vara säkra på att det är upp till oss att göra detta supervalår, relevant även för oss.