Lund missar satsning på minskat drickande

- in Nyheter

Sju av tio studenter känner en förväntan att de ska dricka inom studentlivet. Det visar den enkätundersökning som företaget IQ har gjort. Satsningen vänder sig till studentkårer i Sverige men kårerna i Lund lyser med sin frånvaro.

– Vi hoppas att Lund ska delta också, hör de av sig till oss så kör vi igång direkt, säger Magnus Jägerskog, vd på företaget IQ.
De kårer som står klara för att delta är Chalmers studentkår och Sahlgrenska akademins studentkår, SAKS i Göteborg, samt Stockholms studentkår i Stockholm.  Eventuellt kommer kårer i Umeå och Malmö också att inkluderas. Men inget om Lund, trots att universitetet är ett av de största i Norden.

Lund står utanför
Magnus Jägerskog berättar att de kårer som ska vara med från början har valts ut på grund av nationell spridning och inriktningar. Chalmers studentkår sökte sig själva till IQ och ville vara med i den kommande satsningen.

När Lundagård pratar med Lunds studentkårer finns det knappt vetskap om satsningen och ingen har heller blivit tillfrågad ifall de vill delta.
Själva satsningen går ut på att skapa en mer inkluderande miljö och ett smartare tänk kring alkohol. Ludvig Sundin, ordförande i Samhällsvetarkåren i Lund, är bekant med satsningen men han säger att det inte är aktuellt för Samhällsvetarkåren att delta. Anledningen är att kåren inte arrangerar så många aktiviteter där studenterna erbjuds alkohol.
– I Lund är det nationerna som står för det flesta arrangemangen där alkohol är involverat, säger Ludvig Sundin.

Mer aktuellt för nationerna
Magnus Jägerskog är medveten om att i både Lund och Uppsala är det på nationerna det mesta av drickandet sker.
– Satsningen prioriterar  ett helhetsperspektiv men i mångt och mycket tror jag att det är på nationer och fakulteter som arbetet kommer att ske.

Men inga nationer har än så länge blivit kontaktade. Magnus Jägerskog förklarar att satsningen fokuserar på kårerna eftersom att de finns i hela Sverige och är en bra samlande part.
– Kårerna arbetar med hälsorelaterade frågor. I sammanhanget studentliv och alkohol tror jag att en samverkan mellan kårer, nationer och studenthälsan är centrala för att nå framgång, säger han.

Magnus Jägerskog berättar att Lund inte tillfrågades från början på grund av att man inte ville starta för stort med för många kårer och aktörer.
– Först kommer vi att samla på oss kunskap från olika kårer, säger Magnus Jägerskog.
– Det är också anledningen till att nationerna än så länge inte blivit tillfrågade. Målet är att få med både kårer och nationer men satsningen är så pass ny att IQ inte vill starta för stort, berättar Magnus Jägerskog.

Stöd från SFS
Sveriges förenade studentkårer, SFS stödjer den kommande satsningen som ska sätta igång i mars. SFS har ansökt om bidrag för att längre fram kunna inkludera  alla de 51 studentkårer som är medlemmar i SFS. Först då kommer Lund också ha en chans att bli inkluderade i satsningen, som kommer att vara kostnadsfri för kårerna.