94 procent kuggade kurs

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Kursen Extern redovisning och räkenskapsanalys läses av 63 studenter vid Malmö högskola. 59 av dem tvingas göra omtenta för att få sina högskolepoäng. 

Under våren drog ännu en upplaga av kursen Extern redovisning och räkenskapsanalys i gång på Malmö högskola – nu i ny tappning. Den hålls från vårterminens början som fristående kurs och omfattar 7,5 högskolepoäng. Poäng som ter sig väldigt svårköpta. Av de 63 nuvarande deltagande på kursen, är endast fyra av dem berättigade att tillskansa sig poängen efter första examinationsförsöket. Olyckligt, tycker kursansvariga Ewa Sarlöv.
– Det är väldigt tråkigt. Minst hälften bör klara sig, säger hon.

Många faktorer ligger bakom
Faktum är att så var fallet – föregående termin. Då fick 55 procent av studenterna minst ett godkänt slutresultat efter första försöket. En verklighet som nu känns långt borta. Bakgrunden till det plötsliga raset? Anledningarna kan vara många.
– Det handlar om många faktorer. Kursen är nyomlagd: Det kan handla om att det är för högt tempo eller att det är obalans emellan prov och undervisning, förklarar hon. Men samtidigt väljer Ewa Sarlöv att rikta kritik gentemot vad kursens omstrukturering inneburit för undervisningsförhållandena:
– Det kan man ju räkna ut själv. Men det är upp till var och en att göra den bedömningen, säger hon.

Ny kursutformning en faktor
Trots det misslyckade kursresultatet har fakultetens studentombud ännu inte fått ta emot några klagomål om dess utformning eller examination. Det har varit helt tyst från studenterna. Men kursens nya skepnad kan vara en av anledningarna till kvalitetsraset.
– Kursen är precis omgjord, den har gjorts fristående. Det är första gången den ges i sin reviderade form, säger Hampus Magnusson, studentombud för Teknik och samhälle på Malmö högskola.

Har hänt förut
Problemet med ett stort antal misslyckanden på en speciell kurs, är emellertid inte nytt för Malmö högskola. Då har klagomålen från studenterna grundat sig i en diskrepans emellan vad som undervisats och vad som examinerats.
– Det har tidigare varit ett problem på institutionen. Lärare som inte undervisar på kursen har utformat provet. Då har tentorna inte stämt överens med vad som undervisats, menar Hampus Magnusson.