Teknologkåren: "Känns som ett slag i magen"

Nollningen begränsas till tre veckor och första veckan ska vara helt alkoholfri. Det har Lunds tekniska högskola bestämt i ett nytt policybeslut. Teknologkåren känner sig överkörda.

”Mottagningsdagarna under vecka 0, dagtid som kvällstid, är alkoholfria, fram till och med fredag kl 17”. Så står det i Policy för mottagning av nyantagna studenter till Lunds tekniska högskola som LTH:s rektor Anders Axelsson beslutat om tillsammans med avdelningschef Elisabet Gersbro-Bülow. Teknologkåren känner sig överkörda.
– LTH och Teknologkåren ska enligt överenskommelse samarbeta kring nollningen, men LTH lade fram policybeslutet utan att vi fick vara med i diskussionerna från början. Teknologkåren har inte kunnat förankra det här bland studenterna. Vi ville skriva en gemensam policy med LTH men intresset har varit svalt från deras sida, säger Björn Hansson, ordförande för Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola.
– Ledningen använder svepande argument kring värdegrund och LTH:s varumärke samt hävdar att man måste likställa studenter med anställda. Problembilden som man kommunicerar är med andra ord väldigt oklar och framförallt har man inte bjudit in till en diskussion för att samarbeta kring en policy, säger Björn Hansson.

Björn Hansson, ordförande för Teknologkåren. Arkivfoto. Jens Hunt
Björn Hansson, ordförande för Teknologkåren.
Arkivfoto. Jens Hunt

”Slag i magen”
Det nya beslutet har redan trätt i kraft och det är till höstterminen det ska implementeras först ut. 
– Vi inser att nollningen på LTH inte är perfekt och är beredda att jobba ännu mer för att driva den framåt. Det känns som ett slag i magen när LTH hävdar att man måste stå fast vid ett policybeslut snarare än att öppna upp för ett ännu tätare samarbete.
Vad blir de konkreta konsekvenserna?
– Det blir svårt att samarbeta med LTH när de anser sig ha bestämmanderätt över studentkåren.
Vilka blir konsekvenserna för phös, faddrar och nollor i höst?
– Det går bara att spekulera kring i dagsläget.

Har funkat bra tidigare år
LTH och Teknologkåren har länge samarbetat kring att planera nollningen genom att exempelvis göra ett gemensamt schema och tillsätta faddrar som hjälper till under såväl dag- som kvällstid under hela första veckan. Nu tycks samarbetet knaka i fogarna.
– Jag tycker det har, om än inte helt problemfritt, funkat bra tidigare år. Sakfrågan i sig handlar om ett övertramp mot den oberoende studentkåren och LTH försöker reglera vad kåren ska och inte ska göra.
Vad tycker ni om att förbjuda alkohol helt under första nollningsveckan?
– Vi har inte tagit ställning till det än. Nu handlar det om samarbetet och bristen på respekt från LTH:s sida för de ideellt arbetande studenterna, säger Björn Hansson.”

LÄS MER: Alkoholförbud under teknolognollning