"Ge studentbostäder status som riksintresse"

- in Debatt
@Lundagård

Plan- och byggprocessen måste effektiviseras så att produktionskostnaderna pressas och fler studentbostäder byggs. Ett sätt kan vara att göra studentbostäder till ett riksintresse, skriver Nina Lundström och Tina Acketoft från Folkpartiet, i en debattartikel.

Sverige ska vara en forskningsnation i världsklass. Men konkurrensen i vår globaliserade och kunskapsintensiva värld är stenhård. Därför krävs tydliga politiska initiativ som riktar sig mot såväl utbildningspolitik som bostadspolitik. För att våra universitet och högskolor ska lyckas stå sig på den internationella forskningsarenan behöver bostadssituationen för studenter förbättras.

Idag tvingas studenter tacka nej till utbildningsplatser de har blivit antagna till på grund av brist på bostäder generellt och studentbostäder specifikt. Detta får konsekvenser för både den enskilde studenten och för lärosätet. Om Sverige ska vara en kunskapsintensiv nation som ska stå sig i den internationella konkurrensen får inte studenter hindras att vidareutbilda sig på grund av att det inte finns tillräckligt med bostäder. Vi måste satsa på framtiden, därför måste vi satsa på studenterna och deras bostadssituation.

Att planera för och bygga studentbostäder kräver god framförhållning och ett nära samarbete mellan lärosäte och kommun. Under den närmaste tjugoårsperioden kommer Lunds universitet att utveckla två forskningsanläggningar för internationell spetsforskning. För detta krävs en framsynt bostadsplanering. Vill man locka till sig fler studenter och forskare är det av yttersta vikt att de kan erbjudas bostäder inom rimlig tid.

Regeringen genomför nu den största reformagendan på bostadspolitikens område på många år. Ytterst är bostadsförsörjningen ett kommunalt ansvar, men regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att stödja kommunernas bostadsbyggande och för att underlätta för studenter att snabbare få en bostad.

Pengar har avsatts till kommunerna för att inventera mark som kan lämpa sig för byggande av studentbostäder och ett särskilt stöd har upprättats för innovativt byggande av ungdoms- och studentbostäder. På uppdrag av regeringen arbetar också Boverket med att förenkla byggreglerna för student- och ungdomsbostäder, vilket kan sänka byggkostnaderna med upp till 25 procent. Regeringen har också i flera steg underlättat och stimulerat andrahandsuthyrning för att på så sätt bättre utnyttja de bostäder som redan finns. Lunds Universitet har också, under perioden 2010-2016, tillåtits upplåta lägenheter för bostadsändamål till studenter samt gästforskare.

Folkpartiets mål är att det ska bli lättare och billigare att bygga bostäder som unga och studenter har råd med. Studentbostäder har ofta en mycket begränsad projektbudget där varje spenderad krona på administration tär på möjligheten att få fram nya bostäder. För oss är det därför av yttersta vikt att plan- och byggprocessen effektiviseras så att produktionskostnaderna pressas och fler bostäder byggs.

Men mer kan göras. Folkpartiets bostadspolitiska arbetsgrupp vill att studentbostäder ska ges status som riksintresse. Andra intressen och särkrav ska vägas mot detta riksintresse för att uppnå snabbare planering och billigare produktion. Att prioritera studentbostäder är att stärka svensk konkurrenskraft. Ska Sverige vara en forskningsnation i världsklass kräver det att studenter och forskare har någonstans att bo.

 

Nina Lundström (FP),
riksdagsledamot,
ordförande i Folkpartiets bostadspolitiska arbetsgrupp

Tina Acketoft (FP),
gruppledare i riksdagens utbildningsutskott,
riksdagsledamot för Skåne län västra

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Hemma hos Edilen

I snart ett år har Hanna Dagsgård kunnat