Bo kompakt med AF Bostäder

- in Nyheter

AF Bostäder ska bygga 22 nya lägenheter på Kämnärsrätten som en del av utvecklingsprojektet Bokompakt i Lund. Syftet är att studenter ska bo både bättre och billigare.


Den nya bostadssatsningen innebär att det ska byggas 16 enmanslägenheter på 10 kvadratmeter och fyra lägenheter för två personer på 20 kvadratmeter. Samtidigt byggs en lägenhet för tre personer på 30 kvadratmeter och en lägenhet för fyra personer på 40 kvadratmeter. Projektet ska ske vid Kämnärsrätten.
– Vi vill undersöka vad det innebär att bygga med dispens från de nuvarande byggreglerna, säger Robin Heed som är bostadsombudsman på AF Bostäder.

Genom en referensgrupp bestående av studenter har AF Bostäders hyresgäster och andra studenter haft möjligheten att tycka till och uttrycka sina olika behov.

Den minsta lägenheten är på tio kvadratmeter vilket innebär att hyresgästen måste begränsa sig och ens förvaringsmöjligheter blir mindre. Enligt Henrik Krantz, vd för AF Bostäder så vänder dig Bokompakt till alla studenter. Enligt honom finns det ingen begränsning. Om man är en lång person så ska det inte vara något problem, det är exemelvis högt i tak.
Vad kommer hyran att ligga på?
– Hyran för en etta i BoKompakt kommer att vara cirka 2500 kronor per månad. I en etta i vårt befintliga bestånd är hyran för en etta mellan 3800 till 4000 kronor per månad, säger Robin Heed.
– Hyran beror på många faktorer. En av de främsta är miljöproduktionen- och byggnationen, genom en värmeeffektivisering och smarta lösningar i hela fastigheten så generar det ett hållbart boende som även drar ner kostnaderna via elförbrukningen, säger han.
– Jämfört med vanlig nyproduktion, så kommer priserna vara 1 000 kronor lägre, det är den målsättningen vi har, fortsätter Henrik Krantz.

Fakta

  • [checklist]BoKompakt är till för att minska miljöpåverkan. Lägenheterna ska bli så självförsörjande som möjligt genom att ha solfångare och varmvattenväxlare. Även om det är lite soltimmar i Sverige, exempelvis under vinterhalvåret, så kommer det finnas tillgång till el, vatten och värme även om solfångarna inte får tillräckligt med energi.[/checklist]