Brakförlust för Samhällsvetarkåren

- in Nyheter
@Casper Danielsson

880 000 kronor back. Det blev resultatet av räkenskapsåret 2012-13 för Samhällsvetarkåren.

Samhällsvetarkårens ekonomi blöder. I det presenterade bokslutet för året 2012/13 redovisas en förlust på närmare 900.000 kronor. Budgetens planerade resultat förutspådde ett underskott på 225 000, en profetia som missade både mål och kortsida när underskottet för året i stället landade på 879 976 kronor. Kårens ekonomihantering har varit bristande, menar Samhällsvetarkårens nuvarande ordförande Ludvig Sundin.
– Det har varit en bristande hantering av ekonomin. Kåren har inte haft tillräcklig koll på vad man har spenderat, förklarar han.
Vad ligger till grund för det stora underskottet?
– Det beror på flera olika faktorer. Bland annat felräknade budgetposter. Arbetsgivaravgifter blev dyrare än det var tänkt, men budgeten korrigerades inte. Det har varit dålig uppföljning av ekonomiska faktorer, säger Ludvig Sundin.

Förlust på informationsverksamhet
Den stora differensen mellan budgetens beräknade resultat och det slutgiltiga resultatet beror bland annat på slarv vid upprättandet av budgeten och kostnadsberäkningen. På posten ”informationsverksamhet” redovisades en förlust som översteg den beräknade med drygt 75 procent, motsvarande 115 000 kronor. Flera av arrangemangen som genomfördes höll sig inte inom den satta ekonomiska ramen och blev synnerligen kostsamma.
– Vi har ett kapital som vi kan ta av. I nuläget så ligger vårt totala kapital på ungefär 1,3 miljoner kronor, säger Ludvig Sundin.
– Att ha den här typen av underskott är inte hållbart långsiktigt. Det här kapitalet är omsättningskapital som vi använder. Man måste ha en buffert, men vi kan inte ha fler underskott av den här storleken.
Har de ansvariga fått ansvarsfrihet?
– De har beviljats ansvarsfrihet från kårfullmäktige, säger Ludvig Sundin.

Ingen kioskvältare på banketten
En post som gick back var kårbanketten Carpe Conscientiam. Bandet Discoteka Yugostyle lejdes in för att locka besökare till den årliga och upphaussade bankett. Men de blev ingen kioskvältare. Besökarna höll sig borta, men det gjorde inte bandets faktura på 37 500 kronor.
– Bandet var tänkt som ett dragplåster, men det genererade inte tillräckligt med intäkter, förklarar Ludvig Sundin.

”Framtiden ser ljusare ut”
Sedan de dystra siffrorna kommit kåren till känna har strukturella åtgärder vidtagits. Bland annat har en redovisningsbyrå anlitats. Detta för att effektivisering av de alltmer omfattande ekonomiska åtagandena.
– Framtiden ser betydligt ljusare ut. Vi har sett över ekonomihanteringen och har bättre kontroll. Vi har dubbelkollat budgeten och reviderat det som behövts, säger ordförande Ludvig Sundin.

 

Artikeln har korrigerats efter publicering.