Öppen forskning förutsättning för samverkan

Att publicera forskning öppet så den är tillgänglig för alla är en förutsättning för universitetens och högskolornas arbete med samverkan menar Teresia Olsson, utbildningspolitisk krönikor. Open access ökar forskningens spridning och är en viktig demokratisk fråga.

Har du också upplevt att du googlat efter litteratur till en uppsats eller ett projekt, hittat en intressant artikel och sedan insett att du behöver betala för att läsa den? Då är det skönt att vara student vid ett universitet som betalar för olika tidskrifter och databaser så att du som student kan få tillgång till artikeln utan kostnad. Trots det har jag läst kurser där kurslitteraturen inte har funnits tillgänglig via universitetet, utan läraren har behövt distribuera den på otillåtna sätt för att inte behöva ändra i kursinnehållet. Borde det verkligen vara så att lärarnas möjligheter att utforma kurser och studenternas möjligheter att ta del av aktuell forskning ska begränsas av vilka resurser universitetets biblioteksverksamhet har?

Enligt högskolelagen har universitet och högskolor tre uppgifter, utbildning, forskning och samverkan. Samverkan brukar kallas den tredje uppgiften och innebär att universitet och högskolor ska samverka med det omgivande samhället, informera om sin verksamhet och verka för att forskningsresultat kommer till nytta. Detta är en väldigt central del av ett universitets verksamhet. Open access, där forskningsresultat publiceras öppet, är en förutsättning för samverkansarbetet. Att göra forskning tillgänglig för alla ökar inte bara spridningen av aktuell forskning utan är också en viktig demokratisk fråga. Det borde vara allas rätt att kunna ta del av forskning, inte endast de som har tillgång till ett universitetsbibliotek.

Mängden forskning som publiceras öppet ökar. Samtidigt uppstår det problem med oseriösa open access-tidskrifter som är ute efter att tjäna pengar på att forskarna betalar för att bli publicerade och som brister i kvalitetsgranskningen. För att garantera kvaliteten på den forskning som publiceras krävs en finansieringsmodell för open access som garanterar en god peer-review process. Det måste vara kvaliteten på forskningen som gör att en blir publicerad och inte hur mycket en har råd att betala.