Archives by: Teresia Olsson

Teresia Olsson

13 Posts 0 comments

About the author

Teresia Olsson har ett stort engagemang för likabehandlingsfrågor och älskar att diskutera sociala normer. Hon var tidigare studiesocialt ansvarig på Teknologkåren och är aktiv i Gröna studenter. Hon var tidigare utbildningspolitisk krönikör på Lundagård.

Teresia Olsson Posts

Arbetsmiljö – en nödvändig kvalitetsfråga

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Vi har fått en ny regering och en ny minister för högre utbildning och forskning. Teresia Olsson, utbildningspolitisk krönikör, hoppas att den nya regeringen inser att arbetsmiljön inom akademin är en kvalitetsfråga av stor betydelse för universitets och högskolors framtid. ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Arbetsmiljö – en nödvändig kvalitetsfråga

Sverigedemokraterna ett hot mot högre utbildning

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Riksdagsvalet resulterade i att Sverigedemokraterna nu är tredje största parti. Teresia Olsson, utbildningspolitisk krönikör, känner att detta väcker oro inför framtiden. Svensk högre utbildning och forskning behöver mer ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Sverigedemokraterna ett hot mot högre utbildning

Könssegregerade arbetsmarknaden – en framtidsfråga

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Feminism har blivit en het valfråga och partierna tävlar om vem som driver den mest feministiska politiken. Men diskussion kring den könssegregerade arbetsmarknaden saknas, menar Teresia Olsson, utbildningspolitisk krönikör. ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Könssegregerade arbetsmarknaden – en framtidsfråga

Rasismen är ett hot mot högre utbildning och forskning

Rasismen är ett hot mot högre utbildning och forskning
EU-valet blev en framgång för de högerextrema partierna. Teresia Olsson, utbildningspolitisk krönikör, oroar sig över vilka konsekvenser detta kan få för högre utbildning och forskning och vilken roll ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Rasismen är ett hot mot högre utbildning och forskning

Utvärdering ger inte kvalitet

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Det är inte utvärdering som ger kvalitet. Det är det arbete som vidtas utifrån en utvärdering. Teresia Olsson, utbildningspolitisk krönikör, diskuterar politikernas kontrollbehov och efterfrågar större tillit och förtroende för de som verkar i högskolan. ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Utvärdering ger inte kvalitet

Öppen forskning förutsättning för samverkan

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Att publicera forskning öppet så den är tillgänglig för alla är en förutsättning för universitetens och högskolornas arbete med samverkan menar Teresia Olsson, utbildningspolitisk krönikor. Open access ökar forskningens spridning och är en viktig demokratisk fråga. ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Öppen forskning förutsättning för samverkan

Studentkårernas utmaningar också utmaningar för lärosätena

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Studentinflytandet är essentiellt för kvaliteten i den högre utbildningen. Teresia Olsson, utbildningspolitisk krönikör, reflekterar över studentkårernas utveckling efter kårobligatoriets avskaffande och betydelsen för utbildningskvaliteten. ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Studentkårernas utmaningar också utmaningar för lärosätena

Resultat nås med inspiration

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Vilka grunder bygger dagens utbildningssystem på, frågar sig Teresia Olsson, utbildningspolitisk krönikor. Är det glädjen i att lära sig nya saker och att utveckla sin och andras kunskap eller är det krav på resultat och ekonomisk lönsamhet? ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Resultat nås med inspiration

Se till att använda din rättighet

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Den 25 maj är det dags för val till Europaparlamentet. Teresia Olsson, utbildningspolitisk krönikör, belyser vilken betydelse EU har för vår nationella utbildningspolitik och poängterar vikten av att rösta. ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Se till att använda din rättighet

Stärk tvärvetenskapliga samarbeten

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Lunds universitet poängterar vikten av tvärvetenskapliga forskningsprojekt och möten mellan studenter inom olika områden. Teresia Olsson, utbildningspolitisk krönikor, har trots det upplevt få möten över fakultetsgränserna och efterfrågar ökat samarbete. ...
Read more Kommentarer inaktiverade för Stärk tvärvetenskapliga samarbeten