De vill bli din rektor

- in Nyheter

Vid årsskiftet får Lunds universitet en ny rektor. Åtta personer har hittills sökt tjänsten och Lundagård har gjort en djupdykning för att se vilka de egentligen är.

Foto: Johan Wingborg
Tomas Kåberger.
Foto: Johan Wingborg

Tomas Arne Kåberger,
Ålder:
53.
Folkbokförd:
Göteborg.
Yrke: Professor i fysisk resursteori, Chalmers.
Taxerad inkomst 2012: 1 417 100 kronor.
Fordon: Ford Focus, fordonsår 2006.
Studieskuld: 0 kronor, tog studielån 1979-1983 då han studerade på Chalmers. 
Twitter: Okänt.

Nuvarande professor i industriell energipolicy på Chalmers. Har jobbat som generaldirektör för Energimyndigheten och i en stiftelse som försökt få fram mer förnybara energikällor i Japan. Arbetade under en period med brittiska kustbevakningen och utbildade sig till officer. Skriver i sin ansökan om behovet av att hitta ekonomiska lösningar på de ESS och Max IV. Framtidens viktigaste utmaning är enligt Kåberger att ”rekrytera bra forskare inom ett spektrum av bakgrunder, inspirera dem att arbeta med viktiga uppgifter och undvika att slösa deras tid”.

Pressbild Livsmedelsverket
Bengt Wittgren.
Foto: Pressbild Livsmedelsverket

Bengt Roger Wittgren,
Född:
47.
Folkbokförd:
Knivsta. 
Ytrke: Medicinprofessor och anställd vid Läkemedelsverket.
Taxerad inkomst 2012:
1 096 800 kronor.
Fordon:
 En Saab 9,3, 2008, samt en BMW X6, fordonsår 2012.
Studieskuld: 0 kronor, tog studielån under 1987-1992 då han bland annat studerade på kemitekniklinjen i Lund.
Twitter:
Okänt.

Examinerades som civilingenjör vid Lunds universitet 1992 och doktorerade i analytisk kemi 1997. Har fram till 2011 sysslat med farmaceutisk forskning på vad som då var Astra Hässle. Höll parallellt igång flera projekt vid Lunds universitet och Chalmers. Blev docent i Lund 2004 och var från och med 2008 adjungerad professor vid Chalmers. Har varit ämnesområdesansvarig för farmaci och bioteknologi med ansvar för och utredning av nya läkemedel.

 

 

Pressbild LU
Erik J. Olsson.
Foto: Pressbild Lunds universitet.

 

Nils Erik Johan Olsson,
Ålder:
50.
Folkbokförd:
Tuna, Lund.
Yrke:
Filosofiprofessor vid Lunds universitet.
Taxerad inkomst 2012:
733 700 kronor.
Fordon:
Inget fordon registrerat, förmodligen aldrig ägt ett registrerat fordon.
Studieskuld: o kronor, tog studielån 1987-1993 då han studerade på matematikerlinjen och forskarutbildningen vid Uppsala universitet. 
Twitter: 
Okänt.

Mångsysslare med filosofi, datorkunskap, matematik och lingvistik med sig från Uppsala universitet. Kom till Lund 2003 som forskningsassistent och blev professor 2007. Tycker att Lunds universitet befinner sig i en svacka. Tycker att akademiska friheten och universitetets institutionella självständighet måste bli undsatt och att det finns en osund ”ja-sägar-kultur” vid lärosätet. Anser att det ekonomiska läget hotar grundverksamheten. Ett program för förändring ligger på lut, vi får se om beredningsgruppen köper hans problembild.

 

prorektor.LN.1-kopia
Eva Wiberg.
Foto: Lukas Norrsell

 

Eva Cecilia Wiberg,
Ålder:
56.
Folkbokförd:
Östra Torn, Lund.
Yrke: 
Prorektor vid Lunds universitet.
Taxerad inkomst 2012:
893 400 kronor.
Fordon: Volvo 850, fordonsår 1995.
Studieskuld: 0 kronor, tog studielån 1979-1981 då hon studerade enstaka kurser vid Lunds universitet.
Twitter:
@EvaWiberg3

Sedan 2012 prorektor med ansvar för utbildningsfrågor på grund-, avancerad- och forskarnivå. Har i dagsläget alltså redan ett helhetsansvar över universitetet. Värnar om ett brett universitet och är sedan 2012 professor i italienska. Vill arbeta med kvalité på alla nivåer och för rekrytering av studenter från studieovana miljöer. ”Slår an tonen” snarare än detaljstyr. Fick 2006 utmärkelse av Italiens president Carlo Azegolia Ciampi för sina insatser i italienska vid Lunds universitet. Är en av två kvinnliga kandidater.

 

Kurt Erik Svensson,
Ålder:
47.
Folkbokförd:
Dalby.
Yrke:
Professor i evolutionär ekologi, Department of Biology.
Taxerad inkomst 2012:
640 200 kronor. 
Fordon:
Toyota Corolla, årsmodell 1999.
Studieskuld: 152 881 kronor, tog studielån 1987-1993 då han studerade biologlinjen, enstaka kurser och forskarutbildningen vid Lunds universitet. 
Twitter: 
@Evolodonata

Professor i ekologi som oroar sig över för starkt fokus på innovation. Har sedan sin doktorsavhandling 1992 hållit i tusentals undervisningstimmar. En akademiska brobyggare som tycker att tvärvetenskaplighet borde värnas och att naturvetare, medicinare, samhällsvetare och humanister kan ha ett stort utbyte av varandras kompetenser. Vill också framhäva universitetets ”tredje uppgift”, som han menar kan få spridning genom populärvetenskap, folkbildning och politiska debatter. Har även en fotoblogg och blev uppläxad av Lunds universitet i somras när han kritiserade en meningsmotståndare på Twitter.

 

Sven Kristofer Vilhelm Rubin,
Ålder:
61.
Folkbokförd: Centrum, Lund.
Yrke:
Professor vid medicinska fakulteten, Lunds universitet.
Taxerad inkomst 2012:
1 036 000 kronor.
Fordon: Volvo V70, fordonsår 2010.
Studieskuld: Inga uppgifter om studier finns i Csn:s studiestödssystem. 
Twitter:
Okänt.

Har vunnit pris för pedagogisk excellens. Uppmärksamheten har sedan studietiden varit splittrad mellan Lunds och Uppsalas universitet. Rubin har studerat och forskat på båda orterna. Har varit en del utanför Sverige och jobbat i bland annat Bergen, vid Massachusetts Institution of Technology och vid Univerity of Alabama i Birmingham. Kristofer Rubin har under sitt yrkesliv arbetat mycket med cancerforskning och var 1988 till 1994 utredare på Cancerfonden.

 

Karl Henrik Martin Lundqvist,
Ålder:
42.
Folkbokförd:
Norra Fäladen, Lund.
Yrke:
Vikarie vid Lunds universitet. Tidigare Filosofie doktor i molekylärbiologi, Linköpings universitet.
Taxerad inkomst 2012:
323 100 kronor.
Fordon:
Ford Focus, fordonsår 2003.
Studieskuld: 308 873 kronor, tog studielån i olika omgångar mellan 1991 och 1998 då han bland annat studerade matematisk-naturvetenskaplig linje vid Umeå universitet.
Twitter: 
Okänt.

Bubblaren som byggt ett forskningslabb på Klippans gymnasium och övat gymnasieelever i forskningsmetodik. Doktorerade 2005 i molekylär biologi och har sedan dess haft ett 30 procents vikariat på Lunds universitet. Har också forskat i både Dublin, Irland och i Groningen, Nederländerna. Expert på proteiner och nanopartiklar. Klarar han av en gymnasieklass inom ramen för dagens skolsystem är rektorsämbetet säkert ingen ko på isen.

  

Halina Rubinsztein-Dunlop
Ålder:
64.
Folkbokförd:
Utvandrad sedan 1994, tidigare bosatt i Göteborg.
Yrke:
Professor vid School of mathematics and Physics. University of Queensland, Australien.
Taxerad inkomst 2012:
Inte skatteregistrerad i Sverige.
Fordon:
Inga fordon registrerade just nu.
Studieskuld: o kronor, personens uppgifter är gallrade från Csn.
Twitter: Okänt.

Blev Australiens första kvinnliga fysikprofessor år 2000. Har dubbelt medborgarskap i Australien och Sverige. Har handlett 40 doktorandstudenter och vunnit pris för enastående handledningsförmåga. Har också varit lyckosam i att knyta extern finansiering till sin forskning – något som kan väga tungt i ”donationsvaskartider”.

Fler sökande kan bli aktuella och presenteras efterhand.