Inte aktuellt med nation i Helsingborg

- in Studentliv, Studentlund
@Annika Skogar

Det är stopp i lagens namn för att ombilda studentföreningen Stampus i Helsingborg till nation. Under gårdagens årsmöte beslutades det dock att den nya styrelsen ska utreda möjligheterna att bli en erkänd studentförening.

– Det är inte praktiskt möjligt att ombilda Stampus till en studentnation. Vi ålade därför den nya styrelsen att istället se över möjligheterna att inleda mer formella samarbeten med Lund och att se över vad det kan innebära att bli en erkänd studentförening, säger Hampus Fernström, ordförande för Stampus.

Frågan utreds även i Lund
Möjligheterna att knyta Stampus närmare Lunds studentliv är något som också börjat  utredas i Lund.
– Det är väldigt bra att frågan är uppe på bordet för en av de stora frågorna för Studentlundssamarbetet är hur vi ska få med de som inte är med, säger Oskar Palmerot, ordförande för Kuratorskollegiet.

Något som eventuellt skulle kunna lösa Helsingborgsstudenternas gissel med flera medlemsskap skulle därmed kunna vara att göra Stampus till en del av Studentlundssamarbetet.
– Jag och Studentlundskoordinatorn Tom Samuelsson ska se över hur vi kan arbeta vidare med frågan, säger Oskar Palmerot.

MER: Läs mer här om varför går det inte att bilda nya nationer.

[checklist]

Detta är:

  • Studentlund: Ett samarbete mellan kårer, nationer och Akademiska föreningen som bildades efter kårobligatoriets fall 2010. Den enskilde studenten betalar in en summa som ger medlemsskap i  kår, nation och Akademiska Föreningen. 
  • Erkänd studentförening: Akademiska Föreningen i Lund har omkring 20 stycken så kallade erkända studentföreningar. Föreningarna är självständiga men får hjälp med bland annat marknadsföring av evenemang, hyressubventioner i AF-borgen och plats på Studentlunds hemsida.
  • Kuratorskollegiet: Ett samarbete mellan alla nationer i Lund förutom Smålands. Jobbar med frågor som rör nationerna gemensamt.
[/checklist]