Kritik och framtidsvisioner på rektorsuppvaktningen

- in Nyheter
@Tove Nordén

Skuggdoktorander, bostadsbrist och växtvärk. Lunds studentkårers ordförande framförde både ris och ros till universitetets rektor i den årliga rektorsuppvaktningen igår.
– Det är en skam för universitetet att vi idag fortfarande huserar forskarpersonal som saknar skälig inkomst, säger Clara Lundblad, ordförande för Lunds universitets studentkårer.

På universitetsplatsen i parken Lundagård strålar solen när studentkårernas representanter tågar fram till universitetshuset. Det är den årliga rektorsuppvaktningen och Lunds universitets studentkårers ordförande Clara Lundblad ska hålla tal till rektor Per Eriksson.
”Mina damer och herrar, vänner och studenter – käre Per” inleder Clara Lundblad. Talet är både högtidligt och personligt, men bakom de fina formuleringarna finns skarp kritik riktat mot universitetsledningen och dess beslut. Samtidigt rymmer det också mycket beröm till rektorn, för de frågor han jobbat med under sin nästan sex år långa mandatperiod.

Universitetets skuggdoktorander
Kritiken mot universitetet handlar bland annat om skuggdoktoranderna, som efter att fenomenet uppmärksammats fortfarande existerar inom universitetet.
– Tyvärr får vi kårer fortfarande rapporter om att detta oskick förekommer. Som myndighetschef är du ytterst ansvarig att se till att denna skamfläck upphör att mörka vårt universitet, säger Clara Lundberg.

Kritiken är också riktad till Lunds universitets expansion.
– Lunds universitet har vuxit, men det gäller att växa på ett sådant sätt att universitetet inte får växtvärk. En expansion som sker på bekostnad av akademins grundvalar är ingen expansion vi vill ha, säger Clara Lundblad.

Även mycket lovord
Trots Lus ordförandes delvis hårda kritik riktat mot ledningen och universitetets rektor rymmer talet även mycket värme och tacksamhet. Flera frågor som rektor Per Eriksson drivit för under sin mandatperiod lyfts fram i talet.
– Du har lånat ut din soffa, du har gett ditt tysta medgivande till landockupation och du har tagit politiska fighter för att skynda på byggandet i Lund. Du har sett till att Lunds universitet nu kan erbjuda bostäder till flera internationella studenter. För detta vill vi tacka dig. Du har gjort ett avtryck som kommer att bestå, säger Clara Lundberg.

Tema framtidsfrågor och utmaningar
Rektor Per Erikssons försvarstal är ett tal med en genomsyrad positiv känsla. Han pratar om universitetets framtid, utmaningar och om sin tid som rektor. Flera gånger om nämner han sin fascination för studenternas engagemang och drivkraft i Lund, och den oerhörda vikten i att de tillsammans med studenterna jobbar mot ett bättre universitet.
– Vi måste hela tiden förbättra och förnya oss. Vi ska vara rädda om våra traditioner men vi ska också vara rädda så att vi inte stagnerar utan att vi går vidare, säger rektor Per Eriksson.

Han pratar om ett universitet som ligger i världsklass när det gäller forskning men som har halkat efter i att förbättra kvaliteten i grundutbildningarna.
– Vi vill växa i grundutbildningarna, annars riskerar vi en obalans vid universitetet, säger Per Eriksson.

Rektorn svarar på studenternas ris och ros, håller med om de svaga punkter de påpekat men är positiv för framtiden. Han avslutar:
– Vår position idag för Lunds universitet är stark men vi har framtidsfrågor att jobba på. Det gäller att fortsätta förverkliga vår strategiska plan, för ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor, säger Per Eriksson.