Fortsatt motstånd mot Kungshusflytt

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Filosofistudenterna vill tillbaka till Kungshuset, enligt en ny enkätundersökning. Men det hjälper inte. Universitetet har bestämt sig – Kungshuset ska bli museum.

Kungshuset – filosofistudenternas högborg – genomgår en ansiktslyftning. Ventilationen är förlegad och byggnaden inte tillgänglighetsanpassad. Men huset ska inte göras fint för framtida studenter – Kungshuset ska i stället ge plats åt ett museum. Ett beslut som debatterats länge. Det Filosofiska studentrådet lät under våren göra en enkätundersökning i frågan och resultatet var solkart: studenterna vill stanna. Närmare tre fjärdedelar av de 139 personer som svarade, önskade flytta tillbaka till Kungshuset efter renoveringen.
– Det är anmärkningsvärt att universitet kan göra så utan att ha personal och studenter med sig. Det är sorgligt, säger Henrik Hågemark, ordförande för Filosofiska studentrådet och förklarar vidare:
– Universitet skulle låtit fråga studenterna från början, innan beslutet togs.

Kritik mot enkätfrågor
I tisdagens Sydsvenskan riktades kritik mot Filosofiska studentrådets förda enkät. Humanistiska och teologiska studentkårens (HTS) ordförande Oskar Styf ansåg att frågorna var för hårt vinklade, och egentligen inte speglade det verkliga förhållandet.
– Jättemärkligt. Extremt märkligt påstående. Frågorna är väldigt neutralt ställda, menar Henrik Hågemark.

Något som Oskar Styf inte håller med om.
– Studenterna hade inte delgivits tillräckligt med information om flytten för att kunna ta verklig ställning och visste därför inte riktigt vad de svarade på, säger Oskar Styf.

Humanistiska och teologiska fakulteten genomförde en informationskampanj med möten och flygblad, men den gjordes först efter enkäten sammanställts.

Oenighet om studentopinion
Därför råder det oenighet om hur opinionen bland studenterna egentligen ser ut. HTS höll ett möte om frågan under förra året, vilket visade på en överhängande positiv inställning. Nu verkar det ha svängt. Men HTS darrar inte på manschetten – en flytt är det bästa alternativet:
– Vi har uppfattat det som att det har varit delat läge, säger Oskar Styf.
Står ni inte på studenternas sida?
– Vi står på studenternas sida. Men vi tycker att det är viktigt att lokalerna är tillgänglighetsanpassade. Man måste se helhetsperspektivet. Är det inte viktigt att en person i rullstol kan komma fram och in till sin föreläsning? frågar Oskar Styf retoriskt.

Men vare sig filosofistudenterna vill flytta tillbaka eller inte, kommer det inte att ske. Efter renoveringen kommer Kungshuset inte vara till för undervisning, utan istället bli ett museum. Rektorn står fast vid sin linje.
– Det finns inte utrymme att flytta tillbaka, säger Lunds universitets rektor Per Eriksson.

LÄS MER: Kåren bjuder in till möte om Kungshuset
LÄS MER:
Kåren står nu bakom permanent flytt
LÄS MER: ”Det är uppenbart att det är ett felaktigt beslut”
LÄS MER: Institutionen: Hur vi agerar beror på studenternaLÄS MER: Rektor: Filosoferna ska lämna Kungshuset