”Människor kan förändras till det bättre”

- in Debatt
@Lundagård

”Vi väljer att lita på att den som säger sig ångra något också faktiskt gör det och vill inte bidra till en kultur av misstro där det omvända gäller”. Hampus Vitestam, kurator på Hallands nation, och Caroline Thernström Florin, kurator på Västgöta nation, i en replik rörande kritiken mot Näääk & Nimo-spelningen.

Vi på Hallands och Västgöta Nationer uppskattar och välkomnar all debatt som sker kring värdegrundsfrågor. Det är en del av vårt arbete för att skapa en etiskt hållbar studentsocial verksamhet. I den diskussion som förts kring Näääks spelning på Kvalborg delar vi Carl Granklint Rasks och andras uppfattning att en text som uppmanar till våld eller förtryck, i vilken form det än är, är förkastlig. Vi hoppas och tror att spelningen som sådan inte gav upphov till några negativa känslor eller frågor kring Hallands eller Västgötas värdegrunder.

Frågan i debatten rör snarare när en ursäkt kan godtas. Vi tror precis som Rask att människor kan förändras till det bättre, att de kan lära sig av sina misstag och att man uppriktigt kan ångra saker man gjort tidigare. Det är en del av att växa som människa. Vi väljer att lita på att den som säger sig ångra något också faktiskt gör det och vill inte bidra till en kultur av misstro där det omvända gäller.

Vi anser också att Näääk aktivt arbetat för att ta bort det aktuella verket där han haft möjlighet att göra så. Därför beslutade vi efter diskussioner med både artist och seniorskollegium, att genomföra spelningen och att aktivt bjuda in och välkomna alla att ta del av att utveckla vårt värdegrundsarbete ytterligare, ett arbete som aldrig är statiskt utan alltid pågår.