Ny webbportal ska öka tillgången till studenthälsa

- in Nyheter

En ny digital studenthälsoportal ska ge landets studenter ökad tillgång till studenthälsa.
– Studenternas hälsa är av högsta prioritet på våra lärosäten, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet.

Portalen studenthälsa.se har tagits fram av Stockholms universitet, Universitets- och högskolerådet (UHR) och Linköpings universitet på uppdrag av regeringen. Studenthälsa.se, som lanserades under måndagen, riktar sig till studenter i hela Sverige. Tanken är att man där ska kunna få tips och råd för att må bättre. 

– Den nya studenthälsoportalen underlättar för studenterna att orientera sig när de möter svårigheter av olika slag. Studenternas hälsa är av högsta prioritet på våra lärosäten, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

På portalen kan studenter ta del av webbföreläsningar, kurser och workshops. Tanken är att det ska bli enklare för studenter att få hjälp och att tillgången till studenthälsovård ska öka. Det betonas också att satsningen inte kommer att ersätta det arbete som redan pågår kring studenthälsa vid landets olika lärosäten.

så fungerar studenthälsan

+
  • Studenthälsans uppdrag regleras i högskoleförordningen, där det står att svenska universitet och högskolor måste erbjuda studenthälsovård. Enligt högskoleförordningen ansvarar lärosätena för att tillhandahålla hälsovård, studiesocialt stöd och en god studiemiljö för studenterna. Studenthälsovården ska vara specialiserad på studenters unika situation och problem och fungera som ett komplement till annan offentlig vård, jämförbart med företagshälsovård.
  • Vid Lunds universitet finns Studenthälsan tillgängliga för alla studenter vid Lunds universitet och för studenter vid SLU Alnarp och Flyinge (Sveriges lantbruksuniversitet). På Studenthälsan arbetar bland annat kuratorer, sjuksköterskor, psykologer och psykiater. Till Studenthälsan kan du vända dig om du till exempel känner dig stressad, nedstämd eller har talängslan. Du kan också få stöd kring dina alkoholvanor, om du har ångest eller något annat som rör ditt psykiska mående kopplat till din studiesituation. Alla tjänster är gratis.