En öppen och modern högskola

Den svenska högskolan är i grunden bra, men kan göras ännu bättre. Mer distansstudier fler öppna kurser på nätet och mer kurslitteratur i biblioteken är tre konkreta förslag som ökar tillgänglighet och demokrati. Väl värt att tänka på menar Patrice Soares, utbildningspolitisk krönikör.

Mer distansstudier är ett viktigt verktyg för att göra högskolan mer tillgänglig för alla, det handlar ytterst om en demokratifråga. Att göra högskoleutbildning tillgänglig för fler är av största vikt. Att landets högskolor tillhandahåller kurser och program för studier på distans är ett viktigt verktyg för detta ändamål.

Alla har nämligen inte möjlighet att ta sig till en högskoleort för att studera. En del bor långt ute på landet. Andra har jobb som inte går att kombinera med dagtidsstudier. Åter andra har barn som måste tas om hand. Skälen kan vara många. Distansstudier är dessutom billiga för högskolorna. Men vad det ytterst handlar om är att öppna upp och tillgängliggöra högskolan. Satsa alltså mer på distansstudier regeringen! Det är min önskan nummer ett.

Högskolan har formellt sett tre huvudsyften i Sverige: Att bedriva forskning, att utbilda studenter och att sprida forskningen till allmänheten. Den så kallade tredje uppgiften. Denna tredje uppgift är tyvärr högskolans sorgebarn. Det finns dock en ganska enkel möjlighet att minska gapet mellan forskningsinstitutionens elfenbenstorn och kvinnan och mannen på gatan. Nämligen om Sveriges högskolor och universitet gjorde det som några många av världens mest prestigefyllda universitet som till exempel Harvard, Stanford, Princeton och Yale med många flera redan gjort, nämligen att sända ut kurser gratis över internet. Eller som det kallas Massive Online Open Courses (MOOC). KTH ligger redan i startgroparna, måtte Lunds universitet ta upp kampen och också  börja med MOOC! Det är min önskan nummer två.

Landets studentbibliotek fyller en ovärderlig funktion. Inte minst eftersom de tillhandahåller studieplatser, datorer och kurslitteratur. Viktigast av de tre är kanske kurslitteraturen eftersom kurslitteratur är en så stor och tung utgift för flertalet studenter vid landets högskolor.

Jag tror de flesta studenter skulle tycka det vore otroligt skönt om de kunde gå in på Medicinska fakultetens, Samhällsvetenskapliga fakultetens eller vilket studentbibliotek man nu tillhör och finna att man kunde låna en stor del av sin kurslitteratur. Mer kurslitteratur på universitetets bibliotek sänker trösklarna än mer för de som vill studera. Skulle man kanske kunna få hoppas på en kurslitteratursatsning från statsmaktens sida? Det är min tredje önskan.

Se där tre önskemål till från kravmaskinen. I hopp om en öppnare, modernare och tillgängligare högskola.