Archives by: Patrice Soares

Patrice Soares

26 Posts 0 comments

About the author

Patrice Soares är den tidigare ordföranden på Samhällsvetarkåren som numera studerar till socionom. Han kommer skriva om utbildningspolitik från ett socialdemokratiskt perspektiv, med ett fokus på synen på jämlikhet och rättvisa i studentvärlden. Patrice är en av Lundagårds fyra utbildningspolitiska krönikörer som publiceras varje måndag.

Patrice Soares Posts

Ojämställd, grabbig och sexistisk

Krönika/Utbildningspolitik
Något måste göras åt ojämställdheten på svenska lärosäten, tycker utbildningspolitiska krönikören Patrice Soares. ...
Read more 0

Dags att leverera Helene Hellmark Knutsson

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Ministern för högre utbildning och forskning Helen Hellmark Knutssons smekmånad är över. Det har gått ett halvår och det är dags att börja leverera menar Patrice Soares, utbildningspolitisk krönikör. ...
Read more 0

Det manliga motståndet

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Män, dagens som gårdagens, vill inte släppa fram kvinnor frivilligt till ledande befattningar vid Lunds universitet. Det menar Patrice Soares, utbildningspolitisk krönikör. ...
Read more 0

Feministiska ambitioner för högskolan

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Regeringen beslutade nyligen om en ny jämställdhetspolitisk utredning av högskolan. Hoppas det blir mer handling denna gång än efter förra utredningen som kom 2011, skriver Patrice Soares, utbildningspolitik krönikör. ...
Read more 0

Campus Kristianstad ingen bra idé

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Sverige behöver fler universitet och fler högskolor, inte färre. Sammanslagningar av små högskolor med större universitet var därför ett misstag, menar utbildningspolitiske krönikören Patrice Soares ...
Read more 0

Juridicum har ett ansvar

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Utbildningspolitiske krönikören Patrice Soares anser att Juridicum har ett ansvar för att kvinnor inte behandlas misogynt i domstolarna. ...
Read more 0

En bredare högskola

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Öppna upp högskolan för alla grupper – det tjänar både samhället och individen på, menar Patrice Soares, utbildningspolitisk krönikör. ...
Read more 0

Jag är sex-negativ

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Studentaftonsutskottet bjuder allt oftare in feminister till sina studentaftnar. Så har det inte alltid varit. Den nya inriktningen är mycket bra tycker utbildningspolitiske krönikören Patrice Soares och ger förslag på personer att bjuda in. ...
Read more 0

Sexuella trakasserier

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
Sexuella trakasserier är fortfarande ett globalt så väl som nationellt problem. Det finns små steg vi kan ta för att stävja de sexuella trakasserier som förekommer på högskolan, ...
Read more 0

Fler eller färre högskoleplatser

Krönika/Utbildningspolitik Krönikor
20 000 högskoleplatser har försvunnit sedan 2010, på grund av den borgerliga regeringen. Det har kraftigt försämrat chanserna för personer att komma in på sin önskade utbildning. Glöm ...
Read more 0