Vad vill du, EU-kandidat?

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Vem ska man som student rösta på? Lundagård har kontaktat toppkandidater från alla sittande svenska partier för att försöka nå svaret.

I en serie av fyra artiklar kommer Lundagård presentera enkäter med toppkandidater från alla svenska partier som nu sitter i Europaparlamentet. Det här är del två med Piratpartiets Christian Engström och Kristdemokraternas Lars Adaktusson.

Christian Engström från Piratpartiet. Foto: Pressbild/ Carl-Johan Rehbinder.
Christian Engström från Piratpartiet.
Foto: Pressbild/ Carl-Johan Rehbinder.

Christian Engström har varit ledamot av Europaparlamentet sedan 2009 och är Piratpartiets förstanamn på valsedeln.

Vilket är ditt fokusområde och varför?
– Skyddat privatliv och fri fildelning på ett fritt internet. Internet är det största som hänt mänskligheten sedan tryckpressen. Om Europa blir den region i världen som först kan ta tillvara hela internets positiva potential, då blir vi vinnaren det här århundradet. Men då får nätet inte bli ett övervakningsverktyg för staten, utan måste fortsätta vara en öppen miljö där kultur, kunskap och demokrati kan spridas.

Vad är du mest nöjd med i den egen prestation under senaste mandatperioden?
– Jag och Piratpartiet var pådrivande för att stoppa ACTA-avtalet, som hotade både friheten på nätet och tillgången till mediciner i fattiga länder. Vi har försvarat nätneutraliteten, och vi har fått en politisk grupp i parlamentet (den Gröna gruppen) att kopiera vårt program för fri fildelning. Det visar att vår strategi fungerar, och att vi kan leverera politiska resultat.

Hur ser du på ökade studieavgifter för europeiska studenter?
– Piratpartiet har ingen åsikt i den frågan, men det är i vart fall knappast något som EU behöver bestämma centralt. Det kan beslutas endera nationellt i varje land eller av de enskilda skolorna.

Hur lång tid bör utländska studenter få stanna i landet efter avslutad utbildning?
– Jag kan inte se något skäl till varför de inte ska få stanna hur länge de vill. Har de avslutat en svensk utbildning borde de också få stanna kvar och jobba i Sverige om de så önskar.

Varför ska studenter rösta på dig?
– Att vi bevarar friheten på internet och försvarar de fundamentala rättigheterna i den digitala miljön är den viktigaste strategiska framtidsfrågan. Under nästa mandatperiod kommer EU-parlamentet besluta om flera mycket viktiga lagar för internet: en reform av upphovsrätten, fortsatt försvar av nätneutraliteten, att få stopp på massövervakning och datalagring, och ny personuppgiftslagar för att skydda oss mot både storföretag och snokande säkerhetstjänster. Då behövs Piratpartiet i EU-parlamentet för att se till att besluten går i rätt riktning.

––

Lars Adaktusson representerar Kristdemokraterna. Foto: Pressbild.
Lars Adaktusson representerar Kristdemokraterna.
Foto: Pressbild.

Lars Adaktusson är Kristdemokraternas nya ansikte utåt i EU-sammanhang. Adaktusson har tidigare varit reporter på SVT och detta är hans första partipolitiska uppdrag.

Vilket är ditt fokusområde och varför?
– Mitt främsta fokusområde är att stärka mänskliga rättigheter. Här är EU en kraft som kan bli betydligt starkare. Jag har som journalist sett så mycket krig och konflikter, diktaturer och brist på mänskliga rättigheter att jag vill göra vad jag kan för att stärka mänskliga rättigheter. Men jag vill också arbeta för att begränsa Brysselbyråkratin och att EU ska bli bättre på att bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

Vad vill du åstadkomma under en eventuell mandatperiod?
– Att bli rapportör är ett viktigt sätt att påverka och jag hoppas att jag, förutom något i det ovanstående svaret, kan få det förtroendet.

Hur ser du på ökade studieavgifter för europeiska studenter?
– Studenter från EU betalar idag inga studieavgifter vid svenska lärosäten och vi vill att det ska gälla även fortsättningsvis.

Hur länge ska studenter få stanna efter avslutad utbildning?
– Vi anser att nuvarande regelverk ska fortsatt gälla.

Varför ska studenter rösta på dig?
– Studenter som vill ha ett europasamarbete med respekt för ländernas olikheter ska rösta på mig.