Vad vill du, EU-kandidat?

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Vem ska man som student rösta på? Lundagård har kontaktat toppkandidater från alla sittande svenska partier för att försöka nå svaret. 

I en serie av fyra artiklar kommer Lundagård presentera enkäter med toppkandidater från alla svenska partier som nu sitter i Europaparlamentet. Först ut är Moderaternas Gunnar Hökmark och Socialdemokraternas Marita Ulvskog.

Gunnar Hökmark, moderaterna. Foto: Pressbild/Peter Knutson.
Gunnar Hökmark, moderaterna.
Foto: Pressbild/Peter Knutson.

Gunnar Hökmark har varit ledamot av Europaparlamentet sedan 2004 och är Moderaternas förstanamn på valsedeln.

Vilket är ditt fokusområde och varför?
– Jag arbetar med många olika frågor. Under den gångna mandatperioden allra mest med den ekonomiska politiken, regler för finansmarknaderna, telekom och gränsöverskridande forskningsprogram samt EU:s Östliga partnerskap och Kroatiens anslutning till EU. Detta är frågor som har stor betydelse för Sveriges och Europas framtid och som blir mycket bättre om vi hanterar dem på gemensam nivå.

Vad är du mest nöjd med i den egen prestation under senaste mandatperioden?
– Att anslagen till forskning inom ramen för EU:s budget ökar med 40 procent, där jag gjorde en stor insats för att det skulle bli så. Jag har också länge drivit på utvecklingen för en gemensam telemarknad, för att bland annat fasa ut roaming och det är glädjande att vi den 1 juli tar ytterligare ett steg i den riktningen.

Hur ser du på ökade studieavgifter för europeiska studenter?
– För studenter från EU som väljer att studera i Sverige anser jag och vi moderater att studier även fortsättningsvis ska vara avgiftsfria. En bra skolgång ska inte bero på vilken bakgrund eleven eller studenten har. Alla ska ges möjlighet att studera för att kunna förverkliga sina livsdrömmar. Det är så vi vill hålla ihop Sverige. Avgiftsfria studier inom EU underlättar även för bättre rörlighet och utbyte mellan länderna i unionen. Det är positivt för den ekonomiska tillväxten så väl som skapandet av nya jobb.

Hur lång tid bör utländska studenter få stanna i landet efter avslutad utbildning?
– Jag vill att det ska vara möjligt för studenter att stanna kvar och söka arbete eller undersöka förutsättningarna att starta näringsverksamhet i Sverige efter slutförda högskolestudier.

Varför ska studenter rösta på dig?
– Om man vill vara säker på förändring, ha en parlamentariker som driver på för reformer i viktiga framtidsfrågor som telekom, forskning och den digitala ekonomin, och som uppnår förändring. Jag vill ha en ny giv för ett modernt EU.

Marita Ulvskog, socialdemokraterna.  Foto: Pressbild.
Marita Ulvskog, socialdemokraterna.
Foto: Pressbild.

Marita Ulvskog har suttit i Europaparlamentet under en mandatperiod och är Socialdemokraternas förstanamn.

Vilket är ditt fokusområde och varför?
– Jobb och klimat. Jobben för att det är oacceptabelt att ha 26 miljoner arbetslösa människor i EU och 25 procent av dessa är under 25 år. Klimatet för att det brådskar och vi har ett ansvar för kommande generationer.

Vad är du mest nöjd med i den egen prestation under senaste mandatperioden?
– 
Att jag lyckades driva igenom att Europaparlamentet ställer sig bakom tre bindande mål för minskade klimatutsläpp, förnybar energi och energieffektivisering till 2030. Det är oerhört viktigt; det är en överlevnadsfråga på sikt, men också en fråga om jobb och investeringar i allt från modernisering av industri och energisystem till bättre isolering av de miljontals byggnader, som läcker som såll i olika delar av Europa. Klimatpolitiken är dessutom något som alla länder måste söka samarbete om. Det löser inget land själv.

Hur ser du på ökade studieavgifter för europeiska studenter?
– Sedan regeringen drev igenom att internationella studenter ska betala anmälnings- och studieavgifter har antalet studenter som söker sig till Sverige minskat drastiskt. På sikt vill vi därför att studierna åter ska göras avgiftsfria. Med dagens skyhöga siffror för arbetslösheten anser vi Socialdemokrater att vi behöver satsa ännu mera på utbildning och forskning. Vi vill att utbildning ska vara möjlig för alla, oavsett bakgrund och förmögenhet.

Hur lång tid bör utländska studenter få stanna i landet efter avslutad utbildning?
– Om Sverige ska kunna fortsätta att vara en kunskapsekonomi behöver vi locka till oss internationella studenter och forskare. För att fler ska välja Sverige och de svenska lärosätena vill vi förändra migrationsreglerna och underlätta för den här gruppen att stanna i Sverige efter avslutad utbildning för att söka jobb eller starta företag. Socialdemokraterna har i riksdagen drivit att studenter, vars studier ska pågå minst två terminer, ska beviljas uppehållstillstånd i sex månader efter avslutade studier.

Varför ska studenter rösta på dig?
– En röst på mig är en röst på Socialdemokraterna. Det innebär en politik som står på medborgarnas sida – inte marknaden. Jobb till alla, fackliga rättigheter och en grön och hållbar utveckling.