Fler med utländsk bakgrund studerar vidare

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Ungdomar med utländsk bakgrund går vidare till högskolestudier allt oftare. Oftare än unga med svenska föräldrar. Det visar en nya siffror från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, och Statistiska centralbyrån.

44 procent. Så många 25-åringar med svensk bakgrund har gått vidare med högskolestudier. En siffra som har legat stabil det senaste decenniet. Nu har personer med utländsk bakgrund, som anlänt till Sverige innan skolstarten, kommit ikapp och gått om. För tio år sedan var antalet 33 procent – nu är det hela 45 procent.
– Det är denna förändring vi har försökt uppmärksamma med rapporten, säger Helen Dryler, utredare bakom rapporten från UKÄ.

Social bakgrund har betydelse
Varför ökningen har skett just nu går det att spekulera om. Men invandrargruppernas sociala bakgrund kan ha haft betydelse.
– De utländska grupper som kommer till Sverige förändras. Vi vet att föräldrarnas utbildning, den sociala bakgrunden, har stor betydelse. Då kan sådant här komma till uttryck, säger Helen Dryler.

Det kan ligga något i det. Enligt en rapport från LO studerar personer från akademikerhem vidare i samma omfattning oavsett om de är födda i Sverige eller inte. Skillnaden med barn som invandrat senare, i åldrarna 7-18, består emellertid på 33 procent.

Lunds universitet har inte hoppat på framtidståget. Läsåret 2003/04 hade 15 procent av de studerande utländsk bakgrund. Nio år senare, läsåret 2012/13, var siffran oförändrad.