DEBATT: ”Fler bostäder och förbättrad kollektivtrafik”

- in Debatt

DEBATT. Sverige och Skåne växer. Det ställer krav på fler bostäder, fler jobb och förbättrad kollektivtrafik, skriver moderaterna Anna Kinberg Batra, Mats Helmfrid och Christer Wallin i en debattartikel.

Sverige växer. Jobben har sedan 2006 blivit 340 000 fler enligt statistik från Statistiska centralbyrån och våra universitet och högskolor har fler studenter än någonsin tidigare enligt Universitetskanslersämbetet. Det är bra, inte bara för den enskilde utan också för Sverige och vår konkurrenskraft.

Nu börjar höstterminen, och nu kommer över 30 000 studenter till Lund och Malmö. Lägenheter, framförallt små och billiga sådana, blir hett eftertraktade. 2013 påbörjades bygget av 476 studentbostäder i Lund. Konkurrensen om dessa är stor och därför måste det bli enklare att bygga fler bostäder.

Befolkningen i Skåne län ökar med drygt 10 000 invånare varje år enligt statistik från Region Skåne och SCB. Den största tillväxten sker i västra Skåne, i och kring Malmö, Lund och Helsingborg. Det ställer höga krav på såväl bostadsbyggande som på kollektivtrafik.

Därför går Alliansen till val på Sverigebygget. Alliansen lovar att om vi får förnyat förtroende kommer vi att genomföra satsningar som möjliggör för att bygga minst 100 000 nya bostäder. Nya moderaterna vill dessutom utöka Sverigebygget genom ytterligare regelförenklingar för byggande och ställa högre krav på kommunerna inom ramen för storstadsförhandlingarna, vilket kan skapa förutsättningar för ytterligare 30 000 nya bostäder. Vi har även förslag för 20 000 nya studentbostäder i hela Sverige till 2020.

Men det finns hot mot ökat byggande. Om Lunds oppositionspartier fått sin vilja igenom under den gångna mandatperioden hade 1030 studentlägenheter stoppats. Framförallt är det Miljöpartiet som gärna lägger krokben för fler bostäder. När Alliansen lagt fram förslag på reformer i Sveriges riksdag som underlättar byggande, som exempelvis att ompröva bullerreglerna eller förenkla för snabbare detaljplaner, röstar Miljöpartiet emot. Det skulle stoppa många studentbostäder. Nya moderaterna vill till skillnad från Miljöpartiet välkomna fler studenter till Skånes lärosäten.

För att Skåne ska öka sin attraktionskraft och locka till sig ännu fler som vill arbeta eller studera i regionen vill Alliansen satsa på utbyggd kollektivtrafik. Vi vill stärka förutsättningarna för arbetspendling mellan Malmö, Lund och Helsingborg och göra trafiksystemen stadigare. Den tungt trafikerade Öresundsbron gör att det finns behov av en andra fast Öresundsförbindelse.

Jobben är valets viktigaste fråga. Nya moderaterna söker förnyat förtroende för att fortsätta arbetet för att jobben ska bli fler. Vi har ett ambitiöst jobbmål: 350 000 fler jobb till 2020. För att lyckas med det behövs inte bara ytterligare reformer för att göra det enklare och billigare att anställa, utan också fler bostäder och förbättrad kollektivtrafik. Miljöpartiet kallar sig för studentvänligt, men hotar studenternas framtid genom att hindra både jobb och bostäder. Det är inte så vi bygger Skåne och Sverige starkare. Om det står valet den 14 september.

Anna Kinberg Batra (M)
Gruppledare i riksdagen och talesperson för företagande och tillväxt

Mats Helmfrid (M)
Kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun

Christer Wallin (M)
Kommunalråd och byggnadsnämndens ordförande i Lunds Kommun