Teknologer blir siffror

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Från höstterminen 2015 kommer salstentorna på Lunds tekniska högskola att skrivas anonymt. Studenternas namn kommer att ersättas med en sifferkombination.

Lunds tekniska högskola inför anonyma salstentor. I stället för sitt namn, kommer teknologerna nu bli siffror. Från och med höstterminen 2015 kommer studenten ges ett personligt nummer som kommer följa hen genom salstentadjungeln. Beslutet följer principen om objektivitet och är ett naturligt steg inom universitetsvärlden. LTH är bara en i raden av institutioner som fattat beslutet och framtiden pekar mot att studenter får vänja sig vid att plita ned en sifferkombination istället för sitt namn.

Alexander Theofanous, vice kårordförande och utbildningsansvarig på Teknologkåren.  Foto: Press/Teknologkåren
Alexander Theofanous, vice kårordförande och utbildningsansvarig på Teknologkåren.
Foto: Press/Teknologkåren

Alexander Theofanous, vice ordförande och utbildningsansvarig inom Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola, ser positivt på förändringen.
– Vi har försökt pusha för det här länge. Vi har sett att andra fakulteter gör det och förstått vikten av att ha det. Det är för att studenten ska känna sig trygg och för att läraren ska kunna göra en helt objektiv bedömning.

LTH sena på bollen
Men förändringen har inte skett över en natt. Uppsala universitet gick i studenternas anonymitetsbräsch redan 2010 då systemet infördes. Fyra år senare är LTH framme vid bollen.
– LTH är en stor fakultet med många viljor och många problem. Anonyma salstentor har inte varit tillräckligt prioriterat av ledningen. För över ett år sen började vi ta tag i det genom att trycka ännu hårdare på LTH:s ledning än tidigare. Är man tillräckligt tjatig brukar det gå till slut, säger Alexander Theofanous.

Även Elisabeth Nilsson, studierektor på LTH, gillar anonymiserade salstentor. Men hon gillar inte tiden det har tagit att få i genom förslaget.
– Det är ett utomordentligt system som borde funnits sedan länge. Det är självklart att de som rättar behöver ett administrativt stöd.

Studenter blir siffror
Siffrorna som ersätter studenternas namn blir en förändring åt det mer opersonliga hållet. Men Alexander Theofanous menar att målet helgar medlen:
– Det blir lite en lite högre administrativ börda för studenterna och institutionen. Studenten ska komma ihåg en kod och det blir lite mer jobb för institutionen. Men det är ett pris som är värt att betala – det är en bra trade-off.
Har salstentor rättats subjektivt på LTH?
– Det är inget stort problem och har inte hänt speciellt ofta – men det har hänt. Enskilda fall dyker upp där två studenter skrivit precis lika, men ändå fått olika bedömningar. Det finns fall och det kan finnas fall som vi inte vet om. Vi eliminerar en risk om orättvis rättning genom detta, säger Alexander Theofanous.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.