Så fördelas högskolepengarna

- in Nyheter
@Annika Skogar

Höjt CSN-lån, mer undervisningstimmar och fler studiekamrater. Det utlovas Lunds studenter i regeringens budgetproposition.

Som mycket annat vid Lunds universitet finns det även en tradition kring dagen då regeringen presenterar sin budgetproposition. Den tradition som lyder är att utbildningsdepartementets statssekreterare kommer ner till Lund för att presentera satsningar som kommer göras på högre utbildning.

Till följd av regeringsskiftet var det dock för första gången på åtta år en ny herre framför powerpointen. Socialdemokraten Anders Lönn har sedan två veckor tillbaka tagit över posten som statssekreterare efter Peter Honeth.
– För två och en halv vecka sedan hade jag aldrig kunnat ana att jag skulle stå här idag, säger Anders Lönn.

Fler utbildningsplatser
Lunds universitet, med rektor Per Eriksson i spetsen, har under en längre tid krävt att universitet ska tilldelas fler utbildningsplatser. Det infrias till viss del då regeringen nu skjuter till resurser för motsvarande 5000 helårsstudenter för 2015. Platserna kommer att fördelas mellan framförallt vårdutbildningar och lärarutbildningar eftersom det är där det i framtiden kommer finnas en efterfrågan på arbetsmarknaden.
– Hur många som kommer att tilldelas Lunds universitet är dock något vi får återkomma med senare under hösten i regleringsbrev, säger Anders Lönn.

125 miljoner till kvalitet
Förutom fler utbildningsplatser finns även förslag på att avsätta 125 miljoner kronor för en kvalitetsförstärkning för lärarutbildningen och för det humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningsområdet.
– När det kommer till lärarutbildningen kan det komma att handla om förändringar i utbildningsinnehållet medan för hum-sam-området handlar det framförallt om fler undervisningstimmar, säger Anders Lönn.
Något krav på hur många timmar som en student kan kräva i undervisning kommer dock inte att sättas utan det är något som är upp till varje lärosäte att bestämma om.

Tusen spänn mer
Den största förändringen för den enskilda studenten blir dock att lånedelen i studiemedlet kommer att höjas med 1 000 kronor.
– Det beror framförallt på de ökade boendekostnaderna för många studenter. Det är också gjort ur effektivitetshänsyn – vi vill att studenter ska kunna ha det relativt gott ställt under sin studietid och koncentrera sig på att bli klara med sina studier.

Saknas satsningar på jämställdhet
Trots att regeringen har gått ut med att årets budget ska präglas av en feministisk grundsyn saknas det helt satsningar kring jämställdhetsarbete inom universitet.
– Vi är väl medvetna om att bara en fjärdedel av alla professorer är kvinnor och att det finns en skev fördelning av forskningsmedel. Det här är något vi kommer att ta initiativ till framöver.
De besparingar som gjorts på stipendier för internationella studenter är inte heller något som kommer att förändras.
– Vi har tyvärr fått göra besparingar på många områden men det här är också en fråga som ska ses över och utredas, säger Anders Lönn.