Ökade arbetsgivaravgifter pressar studentlivet

- in Nyheter
@Axel Vikström

Regeringen vill slopa de sänkta arbetsgivaravgifterna för personer under 26. Något som innebär svåra ekonomiska konsekvenser för både nationer och kårer.

Sedan 2007 har personer under 26 kunnat anställas med reducerade arbetsgivaravgifter i syftet att sänka ungdomsarbetslösheten. Men den nya regeringen anser inte att sänkningen gett resultat. I den rödgröna budgetpropositionen föreslås därför att ungdomsförmånen slopas, vilket konkret innebär en fördubbling av arbetsgivaravgiften från 15,46 procent till 31,42 procent av lönen.

Ett förslag som skulle medföra utmaningar för landets studentorganisationer, där de flesta heltidsanställda är under 26 år.

SFS kollar läget
– Det blir såklart konsekvenser för landets studentkårer, säger Johan Alvfors, vice ordförande i Sveriges förenade Studentkårer, SFS.
För att skaffa sig en bild av hur läget är ute bland medlemskårerna kommer SFS, som del av en större undersökning, ta upp den ekonomiska utmaning som förslaget skulle föra med sig.
– Vår plan är att skicka denna förundersökning till Utbildningsdepartementet för att få dem att tillsätta en statlig utredning om studentkårernas situation. Det försökte vi även under den förra regeringen men då fick vi inte igenom det, säger Johan Alvfors.

Foto: Jens Hunt.
Madeleine Forsberg är kurator på Krischan. Foto: Jens Hunt.

Tufft för Lunds nationer
Sebastian Andersson, kurator på Wermlands nation, säger att nationen håller på att titta på vad en höjning skulle komma att innebära. Lunds nations kurator Ida Moen Larsson säger att nationen tillsvidare avvaktar, men att frågan lyfts i Studentlund och att det kommer att föras en gemensam diskussion om hur nationerna ska klara av en eventuell höjning.
– Studentlund kommer även att höra av sig till Sveriges förenade studentkårer och se vad de kan göra, säger Ida Moen Larsson.

På Kristianstads nation säger kurator Madeleine Forsberg att nationen redan börjat förbereda sig för en trolig höjning.
– Vi har räknat ut hur mycket våra avgifter kommer stiga. Förslaget är givetvis väldigt tråkigt för alla nationer, säger hon.

Under terminen har Kristianstads nation sedan tidigare beslutat att reducera antalet heltidsarvoderade kuratelsmedlemmar från tre till två. Beslutet träder i kraft under nästa termin.

På Helsingkrona nation är kurator Niklas Lundberg orolig, eftersom höjningen skulle innebära att pengar som borde tillhöra annan verksamhet kommer måsta läggas på lönebetalning. Samtidigt säger han att nationen har förutsättningar för att klara av höjningen.
– Om det blir en höjning kommer vi givetvis budgetera för den, men om vi fortsätter gå lika bra ekonomiskt som vi gör i dag så ska vi nog klara av höjningen.

Sara Gunnarsson är ordförande för Teknologkåren.  Foto: Teknologkåren
Sara Gunnarsson är ordförande för Teknologkåren.
Foto: Teknologkåren

Kårerna kritiska
Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola har i dag tio heltidsarvoderade funktionärer, samtliga under 26 år. Kåren beräknar att höjningen skulle medföra ökade utgifter på hela 260 000 kronor om året.
– Det betyder givetvis att vi kommer att få se över organisationen. Men om vi prioriterar om verksamheten kommer det ändå bli möjligt för oss att hålla kvar alla heltidsposter, säger kårordförande Sara Gunnarsson.

Samhällsvetarkårens ordförande Linnea Jacobsson säger att de ännu inte konkret diskuterat höjningen, men att den på den i princip innebär en tillbakagång till förutsättningarna som gällde fram till sänkningen 2007.
– Men när vi gjort upp vår budget har vi ändå alltid planerat så att vi kunnat ha heltidsarvoderade som alla är äldre än 26 år, säger hon.

På Lundaekonomerna är man oroliga för utmaningarna som en höjning av skulle föra med sig.
– Man får hoppas att beslutsfattarna förstår vilka stora ekonomiska konsekvenser beslutet skulle få för studentorganisationerna, säger ordförande Lisa Fjellström.

Lundaekonomerna kommer hålla kvar sina fem heltidsarvoderade under det uppkommande året. Om regeringens förslag blir verklighet från och med 2016 får de sedan sätta sig ner och räkna.
– Det är klart att det kommer bli problematiskt, säger Lisa Fjellström.